Med Webex Teams kan du ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller individuellt så att inställningarna endast gäller för vissa utrymmen. Dessa inställningar fungerar tillsammans för att säkerställa att du får aviseringar om de meddelanden som du har störst till dig. Se tips för att ställa in aviseringar i Cisco Webex Teams för att få hjälp med att välja bästa kombinationer.


Du kan också få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex Teams installerade. Se smarta aviseringar från Cisco Webex Teams på flera enheter för mer information.

Klicka på din profilbildoch välj sedan Inställningar > Aviseringar och Ställ in dina inställningar.


 

Du kan också välja att spela upp ett ljud när du får nya meddelanden. Välj bara ljud från rullgardinsmeny bredvid meddelanden eller Välj av för att stänga av dem.

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Aviseringar och Ställ in dina inställningar.

Tryck på din profilbild, tryck på aviseringaroch Ställ in dina inställningar.

1

Klicka på profilbild, Välj inställningar och öppna sedan fliken aviseringar.

2

Ange dina aviserings inställningar.


 

Du kan även ställa in din webbläsare till Flash när du har nya meddelanden. Klicka på profilbild och gå till Inställningar > Avancerat > Inställningaroch välj sedan när du vill bli aviserad på det här sättet.