I Webex-appen kan du ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller individuellt så att inställningarna gäller endast för vissa utrymmen. Dessa inställningar samverkar för att säkerställa att du får aviseringar om de meddelanden som är viktigast för dig. Se Tips för att hantera aviseringar för hjälp med att välja de bästa kombinationerna.

Klicka på Utrymmesinformation och välj Aviseringar. Välj sedan en inställning och klicka på Spara.

1

Svep åt vänster på utrymmet i utrymmeslistan, tryck på Mer och tryck sedan på Aviseringar ....

2

Välj dina inställningar för utrymmet eller stänga av ljudet för aviseringar.

1

Tryck länge på utrymmet i utrymmeslistan och tryck sedan på Aviseringar.

2

Välj dina inställningar för utrymmet eller stänga av ljudet för aviseringar.

Gå till utrymmesinställningarna , välj Aviseringar och ange sedan dina inställningar eller stäng av ljudet för aviseringar.