Webex Teams gör det möjligt att ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller individuellt så att inställningarna endast gäller vissa utrymmen. Dessa inställningar fungerar tillsammans för att se till att du får aviseringar om de meddelanden som bäst passar dig. Se tips för att ställa in aviseringar i Cisco Webex Teams för att få hjälp med att välja de bästa kombinationerna.


Du kan också få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex Teams installerad. Se smarta aviseringar från Cisco Webex Teams på flera enheter för mer information.

Klicka på din profilbildoch välj sedan inställnings > aviseringar och ställa in dina inställningar.


 

Du kan även välja att spela upp ett ljud när du får nya meddelanden. Välj bara ett ljud från listruta bredvid meddelanden eller Välj av för att stänga av dem.

Klicka på din profilbildoch välj sedan inställningar för att > ställa in inställningar.

Tryck på din profilbild, knacka på aviseringaroch ställa in dina inställningar.

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar och öppna sedan fliken aviseringar.

2

Ställ in dina aviserings inställningar.


 

Du kan även ställa in din webbläsares flik till Flash när du har nya meddelanden. Klicka på din profilbild, gå till inställningar > Avancerade > inställningaroch välj sedan när du vill bli meddelad på det här sättet.