Den här funktionen är endast tillgänglig på videocentrerade MP4-inspelningar.

1

Logga in på din Webex-webbplats och öppna inspelningar.

2

Klicka på Hämta för den inspelning du vill ha och markera Hämta utskrift (. VTT).

3

Klicka på .

Utskriften av utskrift i. VTT-format som kan öppnas med text redigerare.