Webex-assistent för möten svarar på alla i mötet, men Webex-assistent för rum svarar endast på personer i rummet.

Webex-assistent i mötet svarar på röst kommandon, t. ex. Mötes högdagrar, uppgifter och anteckningar. Mer information finns i använd Cisco Webex-assistent röst kommandon i en Webex Meeting.

Webex-assistent på rums enheten svarar på röst kommandon för Mötes kontroll, t. ex. "delta i mitt personliga rum", "avsluta mötet" och "sväng upp volymen". Mer information finns i komma igång med Webex-assistent för enheter.