1

Klicka på din profil i appens sidhuvud.

Om du inte redan har lagt till en bild visas dina initialer i en cirkel.

2

Klicka på Redigera profil.

3

Om du vill lägga till en profilbild klickar du på Överför bild ochbläddrar sedan till den profilbild som du vill överföra.

  • Om du redan har en profilbild klickar du på Ändra bild för att ändra din nuvarandeprofilbild.

4

Klicka på ditt visningsnamn för att redigera det.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.

5

Gå till Välj en omslagsbildoch välj en bild i listan. Personer kommer att se din omslagsbild överallt där ditt kontaktkort visas.

6

När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara.