Ladda upp en profilbild.

Du kan använda många vanliga grafikformat för din bild: .jpg, .png, .gif eller .bmp. Eller använd kameran på telefonen för att ta en snabb selfie.

Filen måste vara mindre än 10 MB för skrivbord och 1 MB för mobil, och bör helst vara en fyrkantig bild. Webex-appen ändrar storlek på din fil för användning i Webex-appen.

Om bilden inte ändras för dig kan det bero på filstorleken. Eller så kan bilden vara inställd via organisationskatalogen och du måste kontakta administratören för att ändra den.

Om andra inte ser din ändrade bild beror det förmodligen på lokalt cachelagring i deras appar. Det kan ta upp till fyra timmar innan ändringen visas för andra användare.

Beroende på dina administratörsinställningar kan du ta bort den när du har lagt till en profilbild. Om inte kan du bara byta ut din profilbild. Mer information finns i Webex-appen| Ta bort din profilbild .

1

Klicka på din profil i apprubriken.

Om du inte redan har lagt till en bild ser du dina initialer i en cirkel.

2

Klicka på Redigera profil och gå sedan till Profilbild avsnitt.

3

Klicka på Ladda upp bild för att söka efter en bild att ladda upp.

Om du redan har en profilbild klickar du på Ändra bild för att ändra din nuvarande bild.

4

När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara .

1

Tryck på din profil i apprubriken.

Om du inte redan har lagt till en bild ser du dina initialer i en cirkel.

2

Tryck Profil och tryck sedan på .

3

Tryck Ändra bild och välj sedan bland följande:

  • Ta foto för att ta en bild
  • Välj Befintligt foto för att välja en befintlig bild

Du kan behöva ge Webex-appen åtkomst till dina bilder först.

4

Tryck på Spara.


 

När du har överfört en profilbild kan den endast ersättas med en annan bild.

1

Tryck på din profil i apprubriken.

Om du inte redan har lagt till en bild ser du dina initialer i en cirkel.

2

Tryck Profil och tryck sedan på .

3

Tryck Ändra bild , ta sedan ett foto eller välj en bild att använda. Du kan behöva ge Webex-appen åtkomst till dina bilder först.

4

När du har gjort ditt val trycker du på , justera beskärningen av bilden och tryck sedan på Ställ in Avatar .


 

När du har överfört en profilbild kan den endast ersättas med en annan bild.

1

Klicka på din profil i apprubriken.

Om du inte redan har lagt till en bild ser du dina initialer i en cirkel.

2

Klicka på den större profilbilden, bläddra efter en bild att ladda upp och klicka på Öppna.


 

När du har överfört en profilbild kan den endast ersättas med en annan bild.