Gå till team, Välj team och sedan medlemmar. Högerklicka på inlägget för den person som du vill ta bort och välj ta bort från Team. Välj sedan OK.

Gå till team, Välj team och sedan medlemmar. Klicka sedan på fler bredvid personens namn som du vill ta bort och välj ta bort från Team.

Gå till team, Välj teamet och knacka på team medlemmar. Knacka sedan på den person som du vill ta bort och välj ta bort från Team.

Gå till team, Välj teamet och knacka på team medlemmar. Knacka sedan på den person som du vill ta bort och välj ta bort.