Vattenstämpel
8 okt 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Lägg till ditt Box-konto

När du arbetar med ett projekt med andra personer kan du arbeta med dina delade projekt dokument direkt från Webex Teams utrymmet. När du lägger till ditt Box-konto kan du dela dina Box-filer direkt i utrymmet. Din administratör ger dig behörighet att få åtkomst till ditt företags innehålls hantering för företag från Webex Teams.

1

Klicka på din profilbild, Välj inställnings > kontonoch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange din konto information och Anslut till ditt konto.

3

Klicka sedan på Tillåt åtkomst till.


 

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.

1

Klicka på din profilbild, Välj inställningar > kontonoch klicka sedan på +.

2

Ange din konto information och Anslut till ditt Box-konto.

3

Klicka sedan på Tillåt åtkomst till.


 

Din administratör kan begränsa kontot som du använder för att logga in på ditt Box-konto. Om du får ett fel meddelande kontaktar du din administratör för att bekräfta din konto information.

Vattenstämpel
8 okt 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Överför filer till Box

Du kan överföra filer eller mappar från din dator till ditt Box-konto och sedan välja att dela dessa filer i ett utrymme.

1

Klicka på bilaga i meddelande området och välj sedan Dela från.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din box-katalog. Klicka på Lägg till , Välj överföroch dra sedan och släpp dina filer och klicka på överför.

Vattenstämpel
8 okt 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Rutan Dela filer från

Du kan dela dina Box-filer direkt i ett utrymme, så att alla i utrymmet kan komma åt den senaste versionen av filerna.

Du kan välja en fil direkt från rutan och sedan välja vem som ska kunna se filen när du har delat den i utrymmet.

1

Klicka på bilaga i meddelande området och välj sedan Dela från.

2

Välj en fil i rutan och klicka på .

3

Bestäm sedan vem som kan visa filen i utrymmet:

  • Alla– vem som helst kan se filen, däribland personer utanför din organisation.
  • Personer i din organisation– endast personer i din organisation kan visa filen.
  • Personer med befintlig behörighet– Webex Teams använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa filen i rutan.

När personer inte har till gång till filen ser de fil namnen, men de kan inte Visa filen eller se miniatyr förhands granskningen.

4

Gör ditt val och klicka på Verkställ.

5

Tryck sedan på RETURför att skicka länken.

Vattenstämpel
8 okt 2020| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex Teams | Visa delade filer från rutan

När personer delar filer från rutan i ett utrymme kan du klicka eller knacka på filerna för att visa dem. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen.

1

Går du till utrymmen och markerar ett utrymme.

2

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

1

Går du till utrymmen och markerar ett utrymme.

2

Knacka på filen i utrymmet för att öppna den.


 

Du kan behöva ange ditt användar namn och lösen ord för att kunna visa filen.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×