Webex-webbplatsadministratörer

Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörer länka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona måste matcha.

1

Gör något av följande:

  • Om du hanterar din WebEx-webbplats i Cisco Webex Control Hub, kan du gå till tjänster från kund-visaren i https://admin.webex.com. Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats. Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.
  • Om du hanterar din Webex-webbplats i Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings loggar du in på Webex webbplatsadministration och går sedan till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .
2

Under Tredjepartsintegrering markerar du Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är samma som deras Microsoft 365-e-postadress.

Kryss rutan länka användare automatiskt

Om du markerar det här alternativet kan Microsoft Teams-användare starta möten i sina personliga WebEx-rum utan att logga in på en webbläsare, se nyligen anslutna personliga rum och visa kommande möten.

Kryssrutan Tillåt användare att logga in Webex Meetings med sina Microsoft 365-konton används inte i Microsoft Teams. Det gör det möjligt för användare att logga in på Cisco Webex-webbplats med sina Microsoft 365-inloggningsuppgifter.

Kryssrutan Tillåt enskilda användare att lägga till kalenderintegreringen för sin lista över kommande möten i Modern vy används inte heller i Microsoft Teams. Den gör det möjligt för användare att se möten som schemalagts från deras Microsoft 365-kalender i möteslistan på deras Webex-webbplats.

3

Välj Lägg till ny auktorisering.

Knappen Lägg till ny behörighet

Mer information om auktorisering och behörigheter som efterfrågas finns under Behörighet och behörigheter som efterfrågas för Microsoft 365 i Webex webbplatsadministration och Webex Control Hub.

4

Logga in på ditt administratörs konto och välj Godkänn.

5

Välj Uppdatera.

När behörigheten har uppdaterats med innehavarens ID och klientens domän uppgifter är din webbplats redo att integreras med Microsoft Teams.

Microsoft 365 globala administratörer

Innan du börjar

Team ägare och team medlemmar kan se och installera Cisco Webex Meetings-appen i Microsoft Teams Store endast efter att den globala administratören för Microsoft 365 har använt följande steg för att ge behörighet.

1

Gå till Microsoft Teams admin center och välj Inställningar > Tjänster och tillägg och välj sedan Microsoft Teams .

2

Tillåt som standard att externa appar i Microsoft Teams är aktiverade under externa appar . Om du stänger av den här växeln inaktive ras alla externa appar från tredje part. Se till att du tillåter externa appar i Microsoft Teams.

För mer information, gå till admin-inställningar för appar i Microsoft Teams.

3

Kontrol lera att Tillåt inläsning av externa appar är avstängt .

4

Aktivera appen Cisco Webex genom att markera Cisco Webex Meetings kryssruta.

5

Välj Spara.

Användare

Du måste installera Cisco Webex Meetings för dig själv, även om den redan har lagts till i ditt team. I appen ingår Cisco Webex Meetings bot. När du installerar appen och boten för dig själv och anger din förvalda Webex-webbplats kan du använda tillägget Cisco Webex Meetings-meddelanden för att dela en länk till ett Webex-möte.


Appen Cisco Webex Meetings uppdateras automatiskt när det finns nya uppdateringar. Du behöver inte uppdatera den nya Cisco Webex Meetings som du har installerat själv.

1

Välj Fler tillagdaFler tillagda appar appar till vänster om Microsoft Teams och välj sedan Fler appar.

Lämnade navigeringsrad
2

Sök efter appen Cisco Webex Meetings, välj appen och välj Lägg till.

Lägg till app
3

I den privata chatten med den Cisco Webex Meetings bot som visas anger du standard Webex-webbplatsen att använda med tillägget Cisco Webex Meetings för meddelanden. Skriv site [Webex site URL]. URL:en till din Webex-webbplats har normalt det format som company.webex.com.

Privat chatt med Cisco Webex Meetings bot

 

Om en Webex-webbplats för teamet har ställts in som skiljer sig från din förvalda Webex-webbplats kommer teamets Webex-webbplats att användas när du använder meddelandetillägget i teamet.

4

Om du vill fästa tillägget Cisco Webex Meetings meddelandetillägget i fältet för meddelandetillägg:

  1. Välj MeddelandetilläggMeddelandetillägg.

    Fält för meddelandetillägg
  2. Högerklicka på appen Cisco Webex Meetings och välj Fäst .

En teamägare eller teammedlem måste lägga till Cisco Webex Meetings-appen för ett team. Appen behöver endast läggas till en gång för varje team.

1

I Microsoft Teams, gå till Team.

2

Bredvid teamnamnet väljer du Mer > Hantera team >appar

3

För att lägga till appen väljer du Gå tillarkiv, söker efter Cisco Webex Meetings-appen och klickar sedan på Lägg till. Appen Cisco Webex Meetings innehåller mötesboten Cisco Webex Meetings. I Cisco Webex Meetings-botten finns de kommandon som du använder för att konfigurera och dela länkar till Webex-möten.


 

Om du använder Microsoft 365 och du inte ser Cisco Webex Meetings-appen i Store kontaktar du Microsoft 365 Global Administrator.

4

Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera appen.

Uppdaterings anvisningar på fliken app

Nästa steg

Kontrol lera att WebEx-webbplatsen som ditt team kommer att använda för möten har ställts in. För mer information, se Konfigurera Microsoft Teams för att använda Cisco WebEx-möten.

1

I Microsoft Teams väljer du Lägg till en flik högst upp iLägg till en flik kanalen.

2

Sök efter och välj Cisco Webex Meetings appen.

Om du inte får några sökresultat ska du se till att du har version 2.0 eller senare av Cisco Webex Meetings-appen. Mer information finns i Lägg till eller uppdatera appen Cisco Webex Meetings för ett team.

3

Följ anvisningarna på skärmen och godkänn de behörigheter som efterfrågas vid uppmaning.

Om du är administratör för din Microsoft 365-organisation kan du göra det enklare för alla att lägga till Webex-fliken. Klicka på Godkänn för din organisations räkning i fönstret för behörighetsbegäran så att varje person inte behöver godkänna de begärda behörigheterna individuellt.

1

Appen Cisco Webex Meetings kanske redan har ställt inWebex-webbplatsen som ditt team kommer att använda för möten. För att kontrollera om webbplatsen har ställts in, i alla Microsoft Teams-kanaler där Cisco Webex Meetings-boten har lagts till, skriv @Cisco Webex Meetings-webbplats.

2

Om Webex-webbplatsen inte har ställts in eller om du vill ställa in en annan Webex-webbplats som teamwebbplats skriver du @Cisco Webex Meetings webbplats [Webex-webbplatsens URL]. URL:en till din Webex-webbplats är vanligtvis i formatetföretag .webex.com.

Webb adressen för Cisco WebEx Meetings-webbplatsen ändras

Kom ihåg att när du ändrar WebEx-webbplatsen ändras den för alla medlemmar i teamet.

Det är allt. Du och dina teammedlemmar kan nu använda @Cisco Webex Meetings-kommandon för att enkelt bjuda in andra till ett Webex-möte. Användare kan skriva @Cisco Webex Meetings för att dela en Delta-knapp och visa möteslänken för ditt Webex-möte i ditt personliga rum eller skriva @Cisco Webex Meetings [ meeting_number ] för att dela en Delta-knapp och visa en möteslänk för ett schemalagt Webex-möte med den angivna mötesnummer.

Delta i Cisco WebEx-mötet
3

Om du har en annan Webex-webbplats som du vill använda för att dela en mötes-URL går du till en privat chatt med Cisco Webex Meetings-appen och skriver webbplats [ standard-URL för Webex-webbplatsen ] för att ställa in Webex-webbplatsens URL för din förvalda Webex-webbplats.

Andra medlemmar i teamet fortsätter att använda team webbplatsen såvida de inte också anger sin standard-URL för Webex-webbplatsen.