Som en Webex-administratör, måste du göra följande:

1. Aktivera Webex-assistent för Meetings i Control Hub.

2. Tillhandahållande Webex-assistent-möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licenstilldelning.

Innan du börjar

Webex-assistent version 40.4 Webex Meetings senare. Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj din -webbplats och välj Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under Webex-assistent ,markerar eller avmarkerar du Webex-assistent kryssrutan.

När kryssrutan är markerad är Webex-assistent tillgängligt i möten på din webbplats.
5

Om du vill Webex-assistent möte automatiskt när värdar startar ett möte markerar du kryssrutan Webex-assistent att starta möten som standard.

Under mötet kan värdar stänga av eller slå på Webex-assistent.

6

Välj Spara.