Som Webex-administratör måste du göra följande:

1. Aktivera Webex-assistent för möten i Control Hub.

2. Tillhandahåll Webex-assistent för möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licens tilldelning.

Innan du börjar

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj din webbplats och välj Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under Webex-assistent konfigurationmarkerar eller avmarkerar du kryss rutan Aktivera Webex-assistent.

När kryss rutan är markerad är Webex-assistent tillgänglig i möten på din webbplats.
5

Markera kryss rutan aktivera Webex-assistent när du startar mötet som standard om du vill aktivera Webex-assistent automatiskt när värdar startar ett möte .

Under mötet kan värdar slå av eller slå på Webex-assistent.

6

Välj Spara.