Som värd eller värd kan du delta i alla privat möte om du vill delta i diskussionerna eller ge hjälp.

Privata-möten är tillgängliga på platserna WBS 40.9 och senare. Se hitta ditt Cisco Webex Meetingss versions nummer för att ta reda på vilken version av Webex Meetings som du använder.

Om värden har valt att automatiskt ansluta till privat möte, visas följande meddelande när privat möte börjar. Du ansluter automatiskt till sessionen.
Du deltar i meddelandet

Annars får du ett meddelande när privat möte startar. Du kan ansluta till privat möte som du är tilldelad till när du startar eller senare.

1

Klicka på delta nu i meddelandet som visas om du vill ansluta till privat möte när den startar.

Privata-sessioner har startat
2

För att delta i privat möte när den har börjat går du till panelen Mötes deltagare och klickar på delta.

Delta från Mötes deltagar panelen
Du deltar i privat möte och ljud växlarna från huvud mötet till privat möte. Se bästa praxis för deltagande i privata möten.
Ditt ljud har växlat meddelande
3

För att lämna ett privat möte klickar du på lämna sessionlämna session .

Lämna session

Alternativet att lämna sessionen kanske inte är tillgängligt, beroende på hur värden har ställt in privata-sessionerna. Om det behövs kan du lämna mötet istället. Klicka på lämna mötelämna möte.

Lämna möte

1

På fliken privata möten i Mötes deltagar panelen klickar du på delta bredvid privat möte du vill delta i.

Delta privat möte
2

När du är redo att lämna privat möte klickar du på lämna sessionlämna session .

Lämna session

Om värden har valt att automatiskt ansluta till privat möte, visas följande meddelande när privat möte börjar. Du ansluter automatiskt till sessionen.
Du deltar i meddelandet

Annars får du ett meddelande när privat möte startar. Du kan manuellt delta i privat möte som du är tilldelad till.

1

För att manuellt ansluta till privat möte när den startar, knacka på delta.

2

För att ansluta till privat möte senare, knacka senare.

När du är redo att delta kan du knacka på Mötes deltagare > .

Klicka på delta
Du deltar i privat möte och ljud växlarna från huvud mötet till privat möte. Se bästa praxis för deltagande i privata möten.
Ditt ljud har växlat meddelande
3

För att lämna ett privat möte knacka på lämna session lämna session > lämna session .

Lämna session

Alternativet att lämna sessionen kanske inte är tillgängligt, beroende på hur värden har ställt in privata-sessionerna. Om det behövs kan du lämna mötet istället. Tryck på lämna mötelämna mötet.

Lämna möte

1

Knacka på Mötes deltagare.

2

fliken privata möten knackar du på delta bredvid privat möte som du vill delta i.

3

När du är redo att lämna privat möte knacka på lämna session lämna session.