Jako hostitel nebo spoluhostovatelé se můžete připojit k jakékoli průlomové relaci a zúčastnit se diskusí nebo poskytnout pomoc.

Breakoutové relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud se hostitel rozhodl, že se k relaci přerušení připojíte automaticky, zobrazí se při spuštění relace přerušení následující zpráva a automaticky se k relaci připojíte.
Připojujete se ke zprávě

V opačném případě budete upozorněni při spuštění relace přerušení. K relaci přerušení, ke které jste přiřazeni při spuštění nebo později, se můžete připojit.

1

Pokud se chcete připojit k relaci přerušení při spuštění, klikněte na Připojit se nyní ve zprávě, která se zobrazí.

Schůzky ve skupinách začaly
2

Pokud se chcete připojit k relaci breakoutu po její průběhu, přejděte na panel Účastníci a klikněte na Připojit se .

Připojit se z panelu Účastníci

Pokud hostitel nebo spoluhostovatelé určili, že se účastníci mohou připojit k jakékoli relaci přerušení, přejděte na panel Účastníci, klikněte na Zobrazit všechny schůzky přerušení a pak klikněte na Připojit se vedle relace, ke které se chcete připojit.

Když se připojíte k relaci přerušení, zvuk se přepne z hlavní schůzky na relaci přerušení. Viz Doporučené postupy pro účast v breakout sessions.
Zvuk přepnul zprávu
3

Chcete-li zanechat relaci přerušení, klepněte na tlačítko Opustit relaciOpustit relaci .

Opustit relaci

Pokud možnost opustit relaci není k dispozici, klepněte na tlačítko Opustit schůzkuOpustit schůzku.

Opustit schůzku

1

Na kartě Breakout sessions v panelu Účastníci klikněte vedle relace breakout, ke které se chcete připojit, na Připojit se.

Připojit se ke schůzce ve skupině
2

Až budete připraveni opustit relaci přerušení, klikněte na Opustit relaciOpustit relaci .

Opustit relaci

Pokud se hostitel rozhodl, že se k relaci přerušení připojíte automaticky, zobrazí se při spuštění relace přerušení následující zpráva. Automaticky se připojíte k relaci.
Připojujete se ke zprávě

V opačném případě budete upozorněni při spuštění relace přerušení. K relaci přerušení, ke které jste přiřazeni nyní nebo později, se můžete připojit ručně.

1

Chcete-li se k relaci přerušení připojit ručně při spuštění, klepněte na Připojitse .

2

Pokud se chcete připojit k relaci přerušení později, klepněte na Později.

Až budete připraveni se připojit, klepněte na Účastníci > připojit .

Klikněte na Připojit se.
Připojíte se k relaci přerušení a zvuk se přepne z hlavní schůzky na relaci přerušení. Viz Doporučené postupy pro účast v breakout sessions.
Zvuk byl přepnut na zprávu
3

Chcete-> opustit relaci Opustit relaci přerušení, klepněte na Opustit relaci .

Opustit relaci

Možnost opustit relaci nemusí být k dispozici v závislosti na tom, jak hostitel nastavil relace přerušení. Pokud potřebujete odejít, můžete místo toho opustit schůzku, pokud je to nutné. Klepněte na Opustit schůzkuOpustit schůzku

Tento obsah obrázku/přehrada/en/us/td/i/400001-500000/420001-430000/428001-429000/428486.jpg není k dispozici v náhledu/cisco.com

.

Opustit schůzku

1

Klepněte na Účastníci Účastníci.

2

Na kartě Breakout Sessions klepněte vedle relace breakout, ke které se chcete připojit, na Připojit se.

3

Až budete připraveni opustit relaci přerušení, klepněte na Opustit relaci Opustit relaci.