Om du har registrerat dig för en gratis version av WebEx Teams eller om du är en WebEx Teams användare i ett företag, kommer ditt lösen ord inte att upphöra om inom fem år. Du kommer inte att kunna logga in förrän du har ändrat ditt lösen ord.

Om ditt företag använder enkel inloggning (SSO) kommer du inte att kunna se lösen ords fältet, och du måste kontakta din system administratör för att ändra ditt lösen ord. Lösen ords kraven beror på hur ditt företag har ställt in lösen ord.

1

Gå till https://idbroker.WebEx.com/IDB/Profile#/. Ange din e-postadress, Välj Nästa, ange ditt lösen ord och välj Logga in.

5.2

Under konto hanteringväljer du lösen ordoch skriver sedan in ditt nya lösen ord..

 • Om du har registrerat dig för en gratis version av WebEx Teamsmåste ditt lösen ord ha följande:

  • Minst 6 tecken

  • Minst 1 siffra (0-9)

  • Minst 1 bokstav (a-z, A-Z)

 • Om du är en företags användare måste ditt lösen ord ha följande:

  • Minst 8 tecken

  • Minst 1 siffra (0-9)

  • Minst en gemen bokstav a-z

  • Minst en versal bokstav A-Z

  • Minst 1 specialtecken ~! @ # $% ^ &*()-_=+[]{}|;:,. <> /?

13.3

Välj Spara. Om du även har ett konto för Cisco WebEx Meetings som använder den här e-postadressen kan du ändra ditt lösen ord för båda kontona.