Vissa samtal i Webex Teams har också dessa funktioner.

1

När du eller någon annan delar sin skärm väljer du kommentera för att skapa en kommentar.

2

Du kan välja bland följande för att börja markera kommentaren:

 • Färgen ändrar markör färgen.
 • Suddgummi stänger av markeringen i ett rader gummi för att ta bort redigeringar eller klickar på Radera igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan klicka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.
 • Stick märken skapar och lägger till klister märken. Du kan lägga till text, ändra färgen och flytta färgsticken runt.
 • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att klicka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade kommentaren.
3

När du är klar väljer du klar såsparas kommentaren i listan whiteboards .

4

Klicka på sluta dela om du vill sluta dela kommentaren .


Vissa samtal i Webex Teams har också dessa funktioner.

1

När du eller någon annan delar sin skärm väljer du kommentera för att skapa en kommentar.

2

Du kan välja bland följande för att börja markera kommentaren:

 • Färgen ändrar markör färgen.
 • Suddgummi stänger av markeringen i ett rader gummi för att ta bort redigeringar eller klickar på Radera igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan klicka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.
 • Stick märken skapar och lägger till klister märken. Du kan lägga till text, ändra färgen och flytta färgsticken runt.
 • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att klicka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade kommentaren.
3

När du är klar väljer du klar såsparas kommentaren i listan whiteboards .

4

Klicka på sluta dela om du vill sluta dela kommentaren .

5

Klicka på för att gå tillbaka för att dela din skärm .

Du kan inte starta en kommentar på webben men när någon annan startar en kommentar i Webex Teams för skriv bord kan du redigera.

1

När du eller någon annan delar sin skärm och någon annan börjar kommentera, kan du klicka på Redigera.

2

Du kan välja bland följande:

 • Färgen ändrar markör färgen
 • Suddgummi stänger av markeringen i ett rader gummi för att ta bort redigeringar eller klickar på Radera igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan klicka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.
 • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att klicka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade ögonblicks bilden.
3

När du är klar klickar du på tillbaka.