1

Klicka på din profilbild, Välj Inställningar > Kontonoch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange din konto information och Anslut till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive-eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomst fel ska du kontakta din administratör för att bekräfta din konto information.


 

Klicka på Ja för att vara inloggad på ditt OneDrive-eller SharePoint Online-konto.

1

Klicka på din profilbild, Välj Inställningar > Kontonoch klicka sedan på +.

2

Ange din konto information och Anslut till ditt OneDrive-eller SharePoint Online-konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive-eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomst fel ska du kontakta din administratör för att bekräfta din konto information.


 

Klicka på Ja för att vara inloggad på ditt OneDrive-eller SharePoint Online-konto.

1

Tryck på din profilbild, Välj konton och välj konto typ.

2

Ange din konto information och Anslut sedan till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive-eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomst fel ska du kontakta din administratör för att bekräfta din konto information.