Visar delade filer från ett utrymme.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

När du har redigeringsbehörighet kan du redigera filen direkt från OneDrive eller SharePoint Online. Andra personer kan samredigera filen och du kan se deras uppdateringar. När du har skrivskyddad åtkomst kan du visa den delade filen.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Om du vill visa en fil trycker du på filförhandsgranskningen i utrymmet.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Klicka på filen i utrymmet.

När du har redigeringsbehörighet öppnas filen för redigering i OneDrive eller SharePoint Online i ett nytt webbläsarfönster och när du har skrivskyddad behörighet kan du visa filen i OneDrive eller SharePoint Online i ett nytt webbläsarfönster.