I utrymmes listan högerklickar du på utrymmet och väljer Dölj.

När du befinner dig i utrymmet går du till Utrymmes information, klickar på aviseringar, markerar av och döljer utrymme ochklickar sedan på Spara.


 

När du döljer ett utrymme inaktive ras alla aviseringar automatiskt för detta utrymme. Men du kan fortfarande se dolda utrymmen i Sök Resultat och i ditt teams utrymmes lista. Du kan även dölja ett utrymme som finns i din favorit lista genom att ta bort det från listan.

Du kan dölja alla typer av utrymmen, förutom direkt meddelande utrymmen med en annan person.

Tryck på blank steg i utrymmes listan och tryck på Dölj utrymme.


 

När du döljer ett utrymme inaktive ras alla aviseringar automatiskt för detta utrymme. Men du kan fortfarande se dolda utrymmen i Sök Resultat och i ditt teams utrymmes lista. Du kan även dölja ett utrymme som finns i din favorit lista genom att ta bort det från listan.

Du kan dölja alla typer av utrymmen, förutom direkt meddelande utrymmen med en annan person.