Skriv @ och de första bokstäverna i personens namn, välj dem från listan och skriv sedan och skicka ditt meddelande.


 

Om du vill få allas uppmärksamhet, spara dig själv från att skriva alla namn. Skriv bara @All när du vill dela något som är viktigt med alla i utrymmet.