1

Klicka på innehåll i utrymmet och välj sedan .

2

Klicka på delad i utrymmeoch välj länkade mappfiler och klicka sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint, kan du redigera filerna direkt från Webex Teams.