1

Klikk Innhold på området, og velg deretter .

2

Klikk Delt i verdensrommet , velg Filer medkoblede mapper , og klikk deretter en fil.


 

Hvis du har tillatelse til å redigere filene i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen, kan du redigere filene direkte fra Webex.

Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et Space, klikker du Innhold og velger . Deretter velger du Filer med koblede mapper, klikker , og deretter velger du Koble fra mappe fra verdensrommet .

1

Tapp i -området, og velg deretter Filer .

2

Trykk Koblet mappe , velg en mappe frakontoen, og trykk deretter en fil.


 

Hvis du har tillatelse til å redigere filene i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen, kan du redigere filene direkte fra Webex.