Standardformatet för alla inspelningar är MP4. Beroende på dina webbplats inställningar visar Webex en fri skrivning varje gång du hämtar eller spelar upp en inspelning. Acceptera villkoren för fri skrivnings klausulen för att fortsätta.

1

Gör något av följande beroende på din roll:

Om du är värd Om du är en inbjudna eller deltagare

Gå till inspelningar, leta upp inspelningen som du vill spela upp och välj sedan motsvarande hämtnings knapp.

För klassisk vy, går du till mitt Webex > Mina inspelningar. Leta upp inspelningen som du vill spela upp och välj motsvarande uppspelnings knapp.

Välj länken i e-post skickas till dig av värden.

ELLER

Klistra in URL-adressen som ger i webbläsaren.

2

Välj Spela upp när spelaren visas .

Om en ansvars friskrivning visas väljer du Godkänn för att godkänna villkoren och fortsätta.

3

(valfritt) Hämta inspelningen genom att välja Hämta.

Om en ansvars friskrivning visas väljer du Godkänn för att godkänna villkoren och fortsätta.