Standardformatet för alla inspelningar är MP4. Beroende på dina webbplats inställningar visar Webex en fri skrivning varje gång du hämtar eller spelar upp en inspelning. Acceptera villkoren för fri skrivnings klausulen för att fortsätta.

1

Gör något av följande beroende på din roll:

Om du är värd Om du är en inbjudna eller deltagare

Gå till inspelningar och leta upp och klicka på inspelningen som du vill spela upp.

Välj länken i e-post skickas till dig av värden.

ELLER

Klistra in URL-adressen som ger i webbläsaren.

2

Välj Spela upp när spelaren visas .

Om en ansvars friskrivning visas väljer du Godkänn för att godkänna villkoren och fortsätta.

3

(valfritt) Välj Hämta för att hämta inspelningen .

Om en ansvars friskrivning visas väljer du Godkänn för att godkänna villkoren och fortsätta.