Om mötet äger rum i ett utrymme i Webex Teams, inte som en vanlig Webex eller ett möte i ett personligt rum, kan du lägga till personer som är nya i appen, men du behöver e-postadressen. Beroende på Webex Teams planerar ditt företag kanske du kan lägga till fler än en person.

Personen du bjuder in får en inbjudan att delta i mötet och kan delta i eller ignorera det.

Från ett möte klickar du på , väljer Lägg till gästoch skriver sedan personens namn eller e-postadress.


 

Du kan bara lägga till en person som gäst om mötet är i ett team utrymme.

1

Från ett möte, knacka och välj Bjud in gäster. Om du inte ser något alternativ, tryck någonstans på skärmen för att visa dem.

2

Ange personens namn eller e-postadress och tryck sedan på Bjud in.


 

Du kan bara lägga till en person som gäst om mötet är i ett team utrymme.

1

Från ett möte trycker du på och väljer Lägg till gäster till detta samtal. Om du inte ser något alternativ, tryck någonstans på skärmen för att visa dem.

2

Ange personens namn eller e-postadress, knacka på post och tryck sedan på OK.


 

Du kan bara lägga till en person som gäst om mötet är i ett team utrymme.