1

Går du till din profilbild, väljer inställningar > enheter och bestämmer hur du söker efter tillgängliga enheter.

  • Använd ultraljud är standard alternativet och är ett bra val när du befinner dig i samma rum som den enhet som du vill ansluta till. Om du däremot alltid ansluter till samma enhet från ditt skriv bord eller en konferensrum ska du välja det här alternativet. Du kanske vill inaktivera Anslut till den närmaste enheten automatiskt om du använder ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.
  • Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om din administratör har konfigurerat det för din organisation. Information om Wi-Fi-nätverk används för att visa en lista över enheter som är inom räckhåll. Appen kan lista upp till 5 enheter i närheten, även om ultraljud-anslutningar inte fungerar.
2

Välj Anslut till en enhet för att automatiskt söka efter enheter i närheten med antingen ultraljud eller Wi-Fi.

Om du inte ser enheten som du vill använda i listan väljer du Sök efter en enhet och skriver in namnet på enheten som du vill ha.

1

Går du till din profilbild, väljer inställningar > enheter och bestämmer hur du söker efter tillgängliga enheter.

  • Använd ultraljud är standard alternativet och är ett bra val när du befinner dig i samma rum som den enhet som du vill ansluta till. Om du däremot alltid ansluter till samma enhet från ditt skriv bord eller en konferensrum ska du välja det här alternativet. Du kanske vill inaktivera Anslut till den närmaste enheten automatiskt om du använder ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.
  • Använd Wi-Fi är endast tillgängligt om din administratör har konfigurerat det för din organisation. Information om Wi-Fi-nätverk används för att visa en lista över enheter som är inom räckhåll. Appen kan lista upp till 5 enheter i närheten, även om ultraljud-anslutningar inte fungerar.
2

Välj Anslut till en enhet för att automatiskt söka efter enheter i närheten.

Om du inte ser enheten som du vill använda i listan väljer du Sök efter en enhet och skriver in namnet på enheten som du vill ha.

1

Tryck på din profilbild, Välj enheteroch aktivera sedan Använd ultraljud.

Detta är ett bra val när du befinner dig i samma rum som den enhet som du vill ansluta till. Du kanske vill inaktivera Automatisk anslutning om du använder ett kontor med många tillgängliga enheter. Du kan fortfarande ansluta till enheten manuellt.

2

Tryck på enhet tillgänglig för att visa enheter i närheten och tryck sedan på Anslut för att ansluta till enheten.