Om kameraspårning där kameran följer den aktiva talaren är aktiverat för kameran i andra änden kan du inte fjärrstyra kameran.

Du har inte fjärråtkomst till kamerans förinställningar.


För Webex Board krävs en pekkontroller, antingen Touch 10 eller Room Navigator, om du ska komma åt kameran i andra änden.

1

Välj ikonen Deltagare uppe till höger under ett samtal om du vill visa deltagarlistan.

2

Markera personen vars kamera du vill styra och välj Styr visning.

3

Justera den fjärranslutna kamerans lutning, panorering och zoom med kamerakontrollknapparna. Knacka på valfri plats utanför knapparna när du är klar.