Håll mus pekaren över ditt meddelande eller mus pekaren direkt under filen och klicka på ta bort meddelande. Om du har skickat ett meddelande och en fil klickar du på ta bort meddelande för att ta bort båda.


 

Du ser borttagnings alternativet på andra personers meddelanden och filer om du är utrymmes moderator.

Tryck länge på meddelandet eller filen och tryck på ta bort.


 

Du ser borttagnings alternativet i andra personers meddelanden och filer om du är utrymmes moderator.

Tryck länge på meddelandet eller filen och tryck på ta bort.


 

Du ser borttagnings alternativet i andra personers meddelanden och filer om du är utrymmes moderator.

Håll mus pekaren över ditt meddelande eller mus pekaren direkt under filen och klicka på ta bort meddelande. Om du har skickat ett meddelande och en fil klickar du på ta bort meddelande för att ta bort båda.


 

Du ser borttagnings alternativet i andra personers meddelanden och filer om du är utrymmes moderator.