Umieść wskaźnik myszy na wiadomości i kliknij pozycję Więcej akcji , a następnie kliknij pozycję Usuń wiadomość. Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknięcie przycisku Usuń wiadomość spowoduje usunięcie obu tych likemi.


 

Jeśli jesteś moderatorem przestrzeni, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Naciśnij długo wiadomość lub plik, a następnie naciśnij pozycję Usuń.


 

Jeśli jesteś moderatorem przestrzeni, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Naciśnij długo wiadomość lub plik, a następnie naciśnij pozycję Usuń .


 

Jeśli jesteś moderatorem przestrzeni, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Umieść wskaźnik myszy na wiadomości lub umieść wskaźnik myszy bezpośrednio pod plikiem i kliknij pozycję Usuń wiadomość. Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknij przycisk Usuń wiadomość, aby usunąć obie te wiadomości.


 

Jeśli jesteś moderatorem przestrzeni, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.