Sätt ditt headset i parkopplingsläge så att det kan upptäckas av andra enheter. Cisco headset 730 kan spara upp till åtta olika Bluetooth-enheter och samtidigt upprätthålla anslutningar med upp till två enheter samtidigt.

Om du redan har två aktiva Bluetooth-källor måste du koppla från en av dem innan du kan spara en annan Bluetooth-enhet i ditt headset.

Du kan även följa uppmaningarna i Cisco headset-appen när du ansluter ditt headset till mobiltelefonen.

1

Dra och håll ström/Bluetooth-brytaren i två sekunder tills Bluetooth-indikatorn blinkar.

Cisco-headset 730 i parkopplingsläge.
2

Aktivera Bluetooth på din enhet.

Du kan aktivera och inaktivera Bluetooth på menyn Inställningar på de flesta samtalsenheter.

3

Välj ditt headset i enhetslistan.

Ditt headset visas i enhetslistan som Cisco HS 730 följt av de tre sista siffrorna i headsetets serienummer.