Du kan radera alla parkopplade Bluetooth® enheter från headsetet.

 

Då raderas även USB-HD adaptern för Cisco-headsetet från headsetets minne. Se Para ihop USB-HD adaptern för Cisco-headsetet med headsetet för att para ihop adaptern med headsetet igen.

Cisco-headset 730 i parkopplingsläge.

Skjut och håll strömbrytaren /Bluetooth knappen intryckt i åtta sekunder. Om du har aktiverat hörbara meddelanden hörs en ljudvarning när alla Bluetooth-enheter tas bort.