Du måste aktivera webbmotorn för att kunna öppna webbappar från Webex Boards. Mer information finns i denna artikel.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn för att lära dig mer om de funktioner och begränsningar som stöds av webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.

1

Du kan öppna WebApp Extension Editor från webbportalen på enheten. Läs artikeln Avancerade konfigurationer för information om hur du öppnar det. När webbportalen för enheten öppnas går du till fliken Integration och väljer UI Extension Editor.

2

Klicka på Nytt och Lägg till under WebApp.

3

Ange namn och URL för webbappen. Namnet visas under webbappikonen på startsidan. Enheten gör ett försök att hämta en ikon via WebApp-URL:en, men om kvaliteten inte är tillräckligt bra används en standardikon. Om du vill kan du lägga till en anpassad ikon i URL-fältet för webbappikonen.

4

Exportera konfigurationen genom att klicka på i det översta verktygsfältet.

Ikonen för webbappen visas nu på enhetens startsida. Appen öppnas i helskärmsläge och stängs efter 15 minuter om den inte används.