• Du kan även redigera och ta bort program som redan finns i din lista.

  • Alla webbappar som har kon figurer ATS i Control Hub eller i UI Extension Editor visas i listan Web Apps under externa hanterade webbappar, men det går inte att redigera eller ta bort dem från enheten.

  • Det går inte att lägga till webb appar på DX70-och DX80-enheter.

Så här lägger du till en webb app från menyn Inställningar:

1

Tryck på Knapp eller dra från höger sida av enhetens skärm för att öppna kontroll panelen. Tryck sedan på enhets inställningar.

2

Bläddra till och välj Hantera webb program.

3

Tryck på lägg till Web App och ange namn och URL på nästa skärm. Om du vill att appen ska visas i samtals kontrollerna och på Start skärmen, aktiverar du inställningen.

4

Tryck på bock markeringen i hörnet till höger för att avsluta.