Bottar i Webex Teams

Bottar kan hjälpa dig att utöka funktionerna i Webex Teams för att inkludera tredjepartsprogram. Du kan lägga till bottar för att Webex Teams utrymmen och interagera direkt med den tredje partens program från utrymmet. När du har lagt till bot till utrymmet kan du skicka ett Hjälp meddelande till bot och svaret inkluderar de kommandon som bot har stöd för.

Bottar kan presentera information i Webex Teams på olika sätt. https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards-webex-teamsDet är dock enklare för användare att interagera direkt med botens svar på ett kommando.

Support

Ta en titt på alla tillgängliga bottar för Webex Teams på AppHub.Webex.com

Om du vill rapportera eventuella problem kan du rapportera dem till devsupport@webex.com. “

Lägg till Trello-bot

Du måste först lägga till Trello bot på ett nytt eller befintligt utrymme i Webex Teams och sedan länka bot till ditt Trello-konto:

1

Går du till utrymmen, väljer ett utrymme för att lägga till Trello-bot.


 

Du kan även skapa ett nytt utrymme med enbart Trello-bot.

2

Välj personer, klicka på Lägg till personeroch ange sedan Trello bot-namnet Trello.bot@webex. bot.

3

Ange Hjälp och skicka meddelandet.

4

Klicka på länken Trello-konto och Lägg till din Trello-kontoinformation. Du kan välja valfritt namn på auktoriseringen.

När ditt Trello-konto är länkat, ange Hjälp i utrymmet med bot och skicka meddelandet för att se följande lista över åtgärder som bot kan vidta:

Hantera Trello-aviseringar

Du kan skapa nya aviseringar eller hantera befintliga aviseringar för åtgärder i Trello och du får ett meddelande i Webex Teams.

1

Ange Hjälp och skicka meddelandet i utrymmet med Trello bot .

2

Klicka på Hantera aviseringar så returnerar bot en länk för att hantera aviseringar från din webbläsare. Välj en meddelande typ eller redigera ett befintligt meddelande:

3

Ange ett namn på ditt meddelande, välj din behörighet och konfigurera resten av aviserings inställningarna.

  1. Välj de aviserings utlösare som du vill få aviseringar om:

Lägg till nytt objekt

Du kan lägga till en ny lista, kort eller Board i Trello med hjälp av Trello bot.

1

Ange Hjälp och skicka meddelandet i utrymmet med Trello bot .

2

Klicka på Lägg till ny och välj ett av följande alternativ:

  • Kort
  • Lista
  • Kommentar
3

Följ anvisningarna för att fylla i resten av uppgifterna för det nya kortet, listan eller kommentaren.

Uppdaterings Detaljer

Du kan uppdatera information om ett kort eller en lista i Trello inom Webex Teams.

1

Ange Hjälp och skicka meddelandet i utrymmet med Trello bot .

2

Klicka på uppdatera och välj ett av följande alternativ:

  • Specifikt kortanger du ett namn och klickar på Sök kort.
  • Anger du ett namn och klickar på Sök lista.

Hämta Detaljer

Du kan snabbt komma åt information från Trello direkt i Webex Teams.

1

Ange Hjälp och skicka meddelandet i utrymmet med Trello bot .

2

Klicka på Hämta och välj information

3

Du kan använda kortet för att söka efter hela eller en del av namnet på en lista eller ett kort