Du kan använda Sök fältet för att hitta Mötes inspelningar som du har spelat in i molnet. För att hitta Mötes inspelningar som du spelat in på din dator kan du söka i filerna på din dator.

Innan du börjar

Sök fältet finns tillgängligt i version WBS 39.6 och senare. För att ta reda på vilken version du använder, se hitta ditt versions nummer för Cisco Webex Meetings.

1

I modern bild klickar du på Sök efter möten och inspelningar och skriv ett ord eller en fras att söka efter. t. ex. mötets eller inspelningens titel, mötesnummer eller din kollegas namn.

Du kan ange mötets eller inspelningens titel, mötesnummer. Om du vill söka efter en personligt rum skriver du in namnet på din kollega.

Sök resultaten visas under Sök fältet.
Sök fältet och resultat.
2

Välj ett objekt i Sök resultaten för att titta på det.


 

Om det är nästan dags att starta eller delta i mötet som du har sökt efter, klickar du på starta eller delta bredvid Mötes namnet.

3

Klicka för att rensa Sök fältet.