Innan du börjar

Som Webex-administratör måste du tillhandahålla Webex-assistent för möten för en organisation, en hel Webex webbplats eller för specifika användare via licens tilldelning.

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet Webex-assistent konfiguration .

3

Markera eller avmarkera kryss rutan aktivera Webex-assistent .

Konfiguration av Webex-assistenten
När kryss rutan är markerad är Webex-assistent tillgänglig i möten på din webbplats.
4

Markera kryss rutan aktivera Webex-assistent när du startar mötet som standard om du vill aktivera Webex-assistent automatiskt när värdar startar ett möte .

Under mötet kan värdar slå av eller slå på Webex-assistent.

5

Välj Uppdatera.