Som en Webex-administratör, måste du göra följande:

1. Aktivera Webex-assistent möten i webbplatsadministration.

2. Tillhandahållande Webex-assistent-möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licenstilldelning.

Innan du börjar

Webex-assistent version 40.4 Webex Meetings senare. Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra till Webex-assistent Konfiguration.

3

Markera eller avmarkera kryssrutan Webex-assistent kryssrutan.

När kryssrutan är markerad är Webex-assistent tillgängligt i möten på din webbplats.
4

Om du vill Webex-assistent möte automatiskt när värdar startar ett möte markerar du kryssrutan Webex-assistent att starta möten som standard.

Under mötet kan värdar stänga av eller slå på Webex-assistent.

5

Välj Uppdatera.