Profil

People Insights finns i skrivbordsappen Webex Meetings, Webex-webbappen och appen Cisco Webex Meetings för Android eller iOS. Din Webex-webbplats och dina användare måste länkas till Control Hub eller hanteras i Control Hub med katalogsynkronisering aktiverad.

People Insights möte Webex Meetings tillgängligt för användare som deltar i möten via USA-baserade klusterwebbplatser och är för närvarande endast tillgängligt på engelska. Användare som deltar från icke-amerikanska organisationer kan få tillgång till People Insights profiler för alla som deltar i ett möte på en webbplats som People Insights aktiverat. Funktionen kommer snart att rullas ut till fler enheter och plattformar.

Mer detaljerad information om People Insights finns i den tekniska People Insights: Skapa en human samarbetsupplevelse.

Under ett möte väljer du Läs mer om den här mötesdeltagaren bredvid personens namn i Läs mer om den här mötesdeltagarenpanelen Mötesdeltagare eller i deras miniatyrvideo.

Mötesdeltagarpanelen

Om panelen Mötesdeltagare är dold väljer du MötesdeltagareDeltagare för att visa den.

För att visa din egen profil väljer du Visa People Insights min profil bredvid ditt namn iVisa min People Insights-profil deltagarpanelen.

En profil är inte tillgänglig för att visa om någon har dold sin profil om det inte finns tillräckligt med allmän information och någon inte har skapat sin egen profil, eller om du inte har anslutit till mötet från Webex Meetings-skrivbordsappen eller från Cisco Webex Meetings-appen för Android eller iOS.