1

Gå till Samtalsmenyn och välj Senaste. Välj det samtal som du vill se information om.

2

Välj mer and Samtalsdetaljer.

Du kan svepa uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till Samtalsmenyn och välj Senaste.

2

Välj det samtal som du vill se information om och tryck på mer (· · ·).

3

Välj samtalsdetaljer.

Du kan svepa uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till Samtalsmenyn och välj Senaste.

2

Välj det samtal som du vill se information om och välj mer (···).

3

Välj samtalsdetaljer.

Använd upp-och ned-knapparna på fjärrkontrollen för att bläddra genom listan.