När du är i ett samtal med Webex Teams visar skrivbordstelefon att du har ett aktivt fjärrsamtal. Beroende på inställningarna kan du flytta samtalet från appen till din skrivbordstelefon.

Även om den specifika informationen och de tangenter som visas på din skrivbordstelefon skiljer sig åt beroende på dina inställningar, ser ett samtal ut på Brandons telefon när han använder Webex Teams för att prata med Brenda.

Du kan vänta ett samtal i Webex Teams eller från din skrivbordstelefon. Under ett inringning Webex Teams du Mer och sedan Klicka på Håll. Tryck på Skrivbordstelefon på Fortsätt på dinskrivbordstelefon. Du kan även trycka på och sedan trycka på Fortsätt på din telefon Webex Teams.


 

Din utrymmeslista i Webex Teams visas när ditt samtal är inom telefonens parkering oavsett om du använde din telefon eller appen för att vänta samtalet.