Utrymmes innehåll

När ett utrymme har tagits bort tas även alla meddelanden och delade filer bort. Den tids längd som innehåll lagras för och när det tas bort baseras på utrymmes principen för din organisation.

1

Gå till utrymmet, Välj aktivitets menyn och välj personer.

2

Högerklicka på varje persons namn och välj ta bort från utrymme.

3

Gå till menyn information och välj lämna utrymme.

1

Välj utrymmet, gå till menyn aktivitet och välj personer. Knacka på varje persons namn och tryck på ta bort från rummet.

2

Gå till aktivitets menyn, Välj infooch välj sedan lämna.

1

Välj utrymmet, gå till Visa personer, klicka på fler bredvid varje persons namn och välj ta bort från utrymme.

2

Gå till utrymmes inställningar och välj sedan lämna utrymme.