Utrymmes medlem

När du tillhör ett utrymme som inte är förhöjdt är du alla medlemmar i utrymmet med samma privilegier. Du kan lägga till personer och ta bort personer i utrymmet och ändra utrymmets namn.

Utrymmes moderator

Om du måttliger ett utrymmekan du ta bort andra personers möjlighet att lägga till eller ta bort personer, redigera utrymmes information och göra andra personer som moderatorer. Som moderator kan du även ta bort andra personers meddelanden, men se till att du följer organisationens policy innan du tar bort någonting.


När du har lagt till ett utrymme kommer du att se bredvid namnet på rummet tills du öppnar utrymmet för första gången.

Extern deltagare

Du kan delta i ett utrymme även om du inte är en del av samma företag. Som en extern deltagare kandu inte se eller delta i andra utrymmen. Du kan delta helt som en medlem i utrymmet och dela din expertis på en del av ett större projekt.

Team-moderatorer

Om du har skapat teametär du Teams moderator. Du styr vilka utrymmen som är tillgängliga och vilka som tillhör dem. När du lägger till personer i teamet läggs de automatiskt till i teamets hem sida, Allmänt.

Du kan även göra andra personer i team moderatorerna så att de kan dela dessa uppgifter med dig. Även om du inte har skapat teamet kan du ändå vara moderator.

Team medlem

Om en moderator lägger till dig i teamet läggs du automatiskt till i ett team utrymme som heter Allmänt. När du blir team medlem kan du delta i andra team utrymmen. Du kan även lägga till andra personer som gäst till ett utrymme inom ett team. Men endast moderatorn kan lägga till nya personer i teamet.

Team gäst

Om någon lägger till dig i ett team utrymme utan att lägga till dig i teamet blir du gäst i det utrymmet. Som gäst kan du inte se eller delta i andra utrymmen i teamet. Men du kan delta helt som en medlem i utrymmet och dela din expertis på en del av ett större projekt.