Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamda çalışır. Örneğin, bir mesaj yazarken CTRL + B kalın metne geçer.

Klavye Navigasyonu

Webex Teams dolaşmak için klavyenizi kullanabilirsiniz.

  • Uygulamanızda gezinmek için sekme tuşunu kullanın, öğeler arasında geri gitmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

  • Uygulamanızdaki mesajlar, yerler veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Boşluk arasında gezinmek ve alanları okundu olarak işaretlemek için alt ve ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

  • Öğeleri seçmek için ara çubuğu veya ENTER seçeneğini kullanın .

Klavye Kısayolları

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamda çalışır. Örneğin, CTRL + M, mesaj yazarken Markdown 'a geçer. Ctrl + Shift + S ortam istatistiklerini gösterir; bir Webex Teams çağrın.

Windows klavye kısayolları

İşlem

Klavye kısayolu

Alan Oluşturma

Ctrl + Shift + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

CTRL + N

Alanları göster

CTRL + 1

Ekipleri Göster

CTRL + 2

Çağrıları Göster

CTRL + 3

Toplantıları göster

Ctrl + 4

Ara

CTRL + F

Sağ tıklama menüsünü göster

Shift + F10

@ Bahsetmeleri tümüne göster

Ctrl + Shift + L

@ Bahsetmeleri göster

Ctrl + Shift + O

Bayrakları Göster

Alt + Shift + F

Sık Kullanılanları Göster

Ctrl + Shift + U

Bildirimleri Göster

Alt + Shift + N

Okunmayanları Göster

Alt + Shift + R

Taslakları göster

Alt + Shift + D

Yardım

F1

Webex Teams uygulamasından çık

CTRL + Q

Paylaşılan Içeriği Önizleme

İşlem

Klavye kısayolu

Önizlemeyi Kapat

Esc

Önceki sayfa

Yukarı ok veya PgUp

Sonraki sayfa

Aşağı ok veya PgDn

Metni biçimlendirme

İşlem

Klavye kısayolu

Mesaja yeni hat Ekle

Shift + Enter

Markdown'a Geç

Ctrl + M

Kalın Değiştir

CTRL + B

Italik Değiştir

CTRL + ı

Altı çizili olarak değiştir

Ctrl + U

Madde Işaretli listeyi Değiştir

Shift + Alt + U

Numaralandırılmış listeyi Değiştir

Shift + Alt + O

Başlık boyutunu değiştir 1

Shift + Alt + 1

Başlık boyutu 2 ' yi Değiştir

Shift + Alt + 2

Başlık boyutunu değiştir 3

Shift + Alt + 3

Geri Al

Ctrl + Z

Yinele

Ctrl + Y

Kopyala

CTRL + C

Kes

CTRL + X

Yapıştır

CTRL + V

Dosya Ekle

Ctrl + O

GIF Ekle

CTRL + G

Emoji Ekle

Windows tuşu + .

Kişisel Toplantı Odası bağlantı ekle

Shift + Alt + P

Sayfa aşağı

PgDn

Sayfa yukarı

PgUp

Bir alanda

İşlem

Klavye kısayolu

Alanda bul

Ctrl + Shift + J

Sık kullanılanlara işaretle

Ctrl + Shift + F

Alandan Ayrıl

Ctrl + Shift + E

Kişi Ekle

Ctrl + Shift + P

Beyaz tahta oluşturma

Ctrl + Shift + B

Beyaz Tahtayı Göster

Ctrl + Shift + W

Alan ayrıntılarını panoya kopyala

Ctrl + Shift + K

Toplantılar ve çağrılar

İşlem

Klavye kısayolu

Çağrı Yanıtla

CTRL + L

Iletiyle yanıtla

CTRL + R

Çağrıyı Reddet

CTRL + D

Arama İstatistiklerini Göster

Ctrl + Shift + S

Konuk Ekle

Ctrl + Shift + G

Ses sessize al

Ctrl + Shift + M

Video açık/kapalı

Ctrl + Shift + V

Aramayı Sonlandır

Ctrl + K

Toplantı Denetimleri Arasında Geçiş Yap

Ctrl + Shift + Q

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamda çalışır. Örneğin, mesaj yazarken kalın metne geçiş yapar.

Klavye Navigasyonu

Webex Teams dolaşmak için klavyenizi kullanabilirsiniz.

  • Uygulamanızda gezinmek için sekme tuşunu kullanın, öğeler arasında geri gitmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

  • Uygulamanızdaki mesajlar, boşluklar veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Alan listesinde gezindiğinizde, alanları okundu olarak işaretlemek için seçenek ve ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Öğeleri seçmek için ara çubuğu veya ENTER tuşuna basın.

Mac klavye kısayolları

İşlem

Klavye kısayolu

Alan Oluşturma

Shift + Command + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

Shift + Command + P

Alanları göster

Shift + Command + A

Ekipleri Göster

Shift + Command + T

Çağrıları Göster

Shift + Command + C

Toplantıları göster

Shift + Command + M

Tümünü Göster

Command + 1

Bildirimleri Göster

Command + 2

Okunmayanları Göster

Command + 4

Kişileri Göster

Command + 5

Sık Kullanılanları Göster

Command + 6

@ Bahsetmeleri göster

Command + 7

@ Bahsetmeleri tümüne göster

Command + 8

Bayrakları Göster

Command + 9

Bul

Command + F

Alanda bul

Command + Shift + F

Seçenekler

Command + ,

Sağ tıklama menüsü

Shift + F10

Geri (ziyaret edilen alanlarda)

Command + [

İleri (ziyaret edilen alanlarda)

Command +]

Webex Teams uygulamasından çık

Command + Q

Kapat

Esc

Metni biçimlendirme

İşlem

Klavye kısayolu

Mesaja yeni hat Ekle

Shift + Enter

Kalın Değiştir

Command + B

Italik Değiştir

Command + ı

Altı çizili olarak değiştir

Command + U

Kopyala

Command + C

Yapıştır

Command + V

Kes

Command + X

Yazmayı geri al

Command + Z

Yinele

Shift + Command + Z

Tümünü Seç

Command + A

Seçime Git

Command + J

Yazım ve Dil Bilgisi Denetimini Göster

Command + :

Başlık boyutunu değiştir 1

Seçenek + Command + 1

Başlık boyutu 2 ' yi Değiştir

Option + Command + 2

Başlık boyutunu değiştir 3

Option + Command + 3

Markdown'a Geç

Option + Command + M

Yapıştır ve Stille Eşleştir

Option + Shift + Command + V

Bul ve Değiştir

Option + Command + F

Dikte etmeyi Başlat

FN FN

Emoji + simgeler

Control + Option + Boşluk çubuğu

Dosya Ekle

Seçenek + Command + A

PMR Ekle

Control + Shift + P

Gif Ekle

Control + G

Sayfa aşağı

FN + yukarı ok

Sayfa yukarı

FN + aşağı ok

Bir alanda

İşlem

Klavye kısayolu

Mesajları Göster

Control + Command + M

Sık kullanılan olarak işaretle

Seçenek + Command + V

Alandan Ayrıl

Seçenek + Command + E

Kişi Ekle

Option + Command + P

Içeriği/dosyaları göster

Control + Command + C

Tüm Mesajları Bildire Geç

Seçenek + Command + N

Beyaz Tahta Oluştur

Option + Shift + Command + W

Beyaz tahtayı göster

Shift + Command + W

Ekibe git

Seçenek + Command + T

Alan ayrıntılarını panoya kopyala

Command + Option + K

Toplantılar ve çağrılar

İşlem

Klavye kısayolu

Çağrı Başlat

Seçenek + Command + C

Çağrıyı Sonlandır

Command + K

Konuk Ekle

Control + Shift + G

Arama İstatistiklerini Göster

Shift + Command + S

Tuş takımını göster

Control + Shift + K

Ses sessize al

Control + Alt + M

Video açık/kapalı

Control + Alt + V

Konuk Ekle

Control + Shift + G

Ekranı Paylaş

Control + Shift + D

Toplantı kontrollerini göster

Control + Shift + Q

Klavye Navigasyonu

Webex Teams dolaşmak için klavyenizi kullanabilirsiniz.

  • Uygulamanızda gezinmek için sekme tuşunu kullanın, öğeler arasında geri gitmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

  • Uygulamanızdaki mesajlar, boşluklar veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın.

  • Öğeleri seçmek için ara çubuğu veya ENTER tuşuna basın.

Web klavye kısayolları

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Alan Oluşturma

Alt + N

Option + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

Alt + P

Seçenek + P

Alanları Aç

Ctrl + Alt + 1

Control + Option + 1

Ekipleri Aç

Ctrl + alt + 2

Control + Option + 2

Çağrıları Aç

Ctrl + Alt + 3

Control + Option + 3

Toplantıları Aç

Ctrl + Alt + 4

Control + Option + 4

Kişileri Göster

Ctrl + Alt + 5

Control + Option + 5

Sık Kullanılanları Göster

Ctrl + Alt + U

Control + Option + U

@ Bahsetmeleri göster

Alt + Shift + O

Control + Option + O

@ Bahsetmeleri tümüne göster

Alt + Shift + L

Control + Option + L

Bayrakları Göster

Ctrl + Alt + F

Control + Option + F

Bildirimleri Göster

Ctrl + Alt + N

Control + Option + N

Okunmayanları Göster

Ctrl + Alt + R

Control + Option + R

Taslakları göster

Ctrl + Alt + D

Control + Option + D

Bul

Alt + Shift + F

Option + F

Alanda bul

Ctrl + Alt + Shift + F

Komut + Option + F

Uygulamadan çık

Ctrl + W

Command + W

Sonraki bölüme git

F6

Kullanılamıyor

Önceki bölüme git

Shift + F6

Kullanılamıyor

Ayarları/tercihleri açma

Ctrl + Shift + ,

Shift + Command + ,

Geri

Kullanılamıyor

Option + Command + [

İlet

Kullanılamıyor

Option + Command +]

Yardımı göster

Ctrl + F1

Command + F1

Kapat

Esc

Esc

SpaceList

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Spacelist 'e git

Yukarı/aşağı ok tuşu

Yukarı/aşağı ok tuşu

Diğer eyleme git

Sol/sağ ok tuşu

Sol/sağ ok tuşu

Alan Listesi Panelini Aç/Kapat

CTRL + ALT + L

Control + Shift + L

Metni biçimlendirme

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Mesaja yeni hat Ekle

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopyala

CTRL + C

Command + C

Kalın Değiştir

CTRL + B

Command + B

Italik Değiştir

CTRL + ı

Command + ı

Altı çizili olarak değiştir

Ctrl + U

Command + U

Markdown'a Geç

Alt + Shift + M

Command + Control + M

Yapıştır

CTRL + V

Command + V

Kes

CTRL + X

Command + X

Geri Al

Ctrl + Z

Command + Z

Yinele

Ctrl + Y

Command + Shift + Z

Dosya Ekle

Alt + A

Seçenek + Command + A

Emoji Ekle

Ctrl + Alt + ara alanı

Option + Control + boşluk çubuğu

Gif Ekle

Alt + G

Option + G

Mesajı işaretle

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Sonrakini Bul

Kullanılamıyor

Option + Command + G

Bul Için seçimi kullan

Kullanılamıyor

Command + E

Belgeyi Şimdi Kontrol Et

Kullanılamıyor

Command + ;

Dikte etmeyi Başlat

Kullanılamıyor

FN FN

Yazım ve Dil Bilgisi Denetimini Göster

Kullanılamıyor

Command + :

Metin bloğunu Seç

Ctrl + Shift + Yukarı ok tuşu

Kullanılamıyor

Metni kod parçacığı olarak Yapıştır

Ctrl + Shift + V

Kullanılamıyor

Biçimlendirmeyi Kaldır

Alt + Shift + C

Kullanılamıyor

Sonraki paragraf

Ctrl + aşağı ok tuşu

Kullanılamıyor

Önceki paragraf

Ctrl + yukarı ok tuşu

Kullanılamıyor

Yanıtla

Alt + R

Option + R

Sayfa aşağı

PgDn

FN + PgDn

Sayfa yukarı

PgUp

FN + PgUp

Bir alanda

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Sık Kullanılanlar

Ctrl + Shift + F

Komut + Option + V

Alandan Ayrıl

Ctrl + Alt + E

Komut + Option + E

Alan Ayarlarını Görüntüle

CTRL + ALT + S

Command + Option + S

Ekibe Git

Ctrl + Alt + T

Komut + Option + T

Kişi Ekle

Ctrl + Alt + P

Command + Control + P

Beyaz Tahta Oluştur

CTRL + ALT + W

Control + Option + W

Beyaz Tahtaları Aç

Alt + Shift + W

Control + Command + W

Sonraki Alan

Alt + aşağı ok

Option + aşağı ok

Önceki Alan

Alt + yukarı ok

Option + yukarı ok

Etkinlik Panelini Aç

Ctrl + Shift + Boşluk çubuğu

Command + Shift + Boşluk çubuğu

Çağrıda

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Çağrı Yanıtlama

Ctrl + Shift + L

Command + Shift + L

Çağrı Başlat

Alt + C

Option + C

Çağrıyı Sonlandır

Alt + Shift + K

Command + Shift + K

Çağrıyı Reddet

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Tuş Takımını Aç

CTRL + ALT + K

Control + Option + K

Ses sessize al

Ctrl + Alt + M

Control + Option + M

Video açık/kapalı

Ctrl + Alt + V

Control + Option + V

Konuk ekle

Ctrl + Alt + G

Control + Option + G

Ekranı Paylaş

Alt + Shift + D

Control + Shift + D

Toplantı Denetimleri Arasında Geçiş Yap

Ctrl + Alt + Q

Control + Option + Q