Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamda çalışır. Örneğin, bir mesaj yazarken CTRL + B kalın metne geçer.

Klavye Navigasyonu

Webex ekipleriyle gezinmek için klavyenizi kullanabilirsiniz.

  • Uygulamada gezinmek için Tab tuşunu kullanın, öğeler arasında gezinmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

  • Uygulamanızda mesajlar, alanlar veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Ayrıca , boşluklar arasında gezinmek ve alanları okundu olarak işaretlemek için alt ve ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

  • Öğeleri seçmek için ara çubuğu veya ENTER tuşlarını kullanın .

Klavye Kısayolları

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamda çalışır. Örneğin, bir mesaj yazarken Ctrl + M geçiş yapar. Ctrl + Shift + S ortam istatistiklerini gösterir; bir Webex ekip çağrıdayken.

Windows klavye kısayolları

İşlem

Klavye kısayolu

Alan Oluşturma

Ctrl + Shift + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

CTRL + N

Alanları göster

CTRL + 1

Ekipleri Göster

CTRL + 2

Çağrıları Göster

CTRL + 3

Toplantıları göster

Ctrl + 4

Ara

CTRL + F

Sağ tıklama menüsünü göster

Shift + F10

@ Bahsetmeleri herkese göster

Ctrl + Shift + L

@ Bana bahsetmeleri göster

Ctrl + Shift + O

Bayrakları Göster

Alt + Shift + F

Sık Kullanılanları Göster

Ctrl + Shift + U

Bildirimleri Göster

Alt + Shift + N

Okunmayanları Göster

Alt + Shift + R

Taslakları göster

Alt + Shift + D

Yardım

F1

Webex ekipleri uygulamasından çıkın

CTRL + Q

Paylaşılan Içeriği Önizleme

İşlem

Klavye kısayolu

Önizlemeyi Kapat

Esc

Önceki sayfa

Yukarı ok veya PgUp

Sonraki sayfa

Aşağı ok veya PgDn

Metni biçimlendirme

İşlem

Klavye kısayolu

Mesaja yeni hat Ekle

Shift + Enter

Markdown'a Geç

Ctrl + M

Kalın Değiştir

CTRL + B

Italik değiştirme

CTRL + ı

Alt çizgiyi Değiştir

Ctrl + U

Madde Işaretli listeyi Değiştir

Shift + Alt + U

Numaralandırılmış listeyi Değiştir

Shift + Alt + O

Başlık boyutu 1 ' i Değiştir

Shift + Alt + 1

Başlık boyutunu değiştir 2

Shift + Alt + 2

Başlık boyutunu değiştir 3

Shift + Alt + 3

Geri Al

Ctrl + Z

Yinele

Ctrl + Y

Kopyala

CTRL + C

Kes

CTRL + X

Yapıştır

CTRL + V

Dosya iliştir

Ctrl + O

GIF ekleme

CTRL + G

Emoji Ekle

Windows tuşu + .

Kişisel Toplantı Odası bağlantısı ekle

Shift + Alt + P

Sayfa aşağı

PgDn

Sayfa yukarı

PgUp

Bir alanda

İşlem

Klavye kısayolu

Alanda bul

Ctrl + Shift + J

Sık kullanılanlara işaretle

Ctrl + Shift + F

Alandan Ayrıl

Ctrl + Shift + E

Kişi Ekle

Ctrl + Shift + P

Beyaz tahta oluşturma

Ctrl + Shift + B

Beyaz Tahtayı Göster

Ctrl + Shift + W

Toplantılar ve çağrılar

İşlem

Klavye kısayolu

Çağrı Yanıtla

CTRL + L

Iletiyle yanıtla

CTRL + R

Çağrıyı reddetme

CTRL + D

Arama İstatistiklerini Göster

Ctrl + Shift + S

Konuk Ekle

Ctrl + Shift + G

Ses sessiz

Ctrl + Shift + M

Video açık/kapalı

Ctrl + Shift + V

Çağrıyı Sonlandır

Ctrl + K

Toplantı Denetimleri Arasında Geçiş Yap

Ctrl + Shift + Q

Bazı klavye kısayolları belirli bir bağlamda çalışır. Örneğin, bir mesaj yazarken, Command + B kalın metne geçer.

Klavye Navigasyonu

Webex ekipleriyle gezinmek için klavyenizi kullanabilirsiniz.

  • Uygulamada gezinmek için Tab tuşunu kullanın, öğeler arasında gezinmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

  • Uygulamanızda mesajlar, alanlar veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Alanlar listesinde gezindikçe alanları okundu olarak işaretlemek için seçenek ve ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Öğeleri seçmek için boşluk çubuğu veya ENTER tuşunu kullanın.

Mac klavye kısayolları

İşlem

Klavye kısayolu

Alan Oluşturma

Shift + Command + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

Shift + Command + P

Alanları göster

Shift + Command + A

Ekipleri Göster

Shift + Command + T

Çağrıları Göster

Shift + Command + C

Toplantıları göster

Shift + Command + M

Tümünü Göster

Command + 1

Bildirimleri Göster

Command + 2

Okunmayanları Göster

Command + 4

Kişileri Göster

Command + 5

Sık Kullanılanları Göster

Command + 6

@ Bana bahsetmeleri göster

Command + 7

@ Bahsetmeleri herkese göster

Command + 8

Bayrakları Göster

Command + 9

Bul

Command + F

Alanda bul

Command + Shift + F

Tercihler

Command + ,

Sağ tıklama menüsü

Shift + F10

Geri (ziyaret edilen alanlar)

Command + [

Yönlendir (ziyaret edilen alanlar)

Command +]

Webex ekipleri uygulamasından çıkın

Command + Q

Kapat

Esc

Metni biçimlendirme

İşlem

Klavye kısayolu

Mesaja yeni hat Ekle

Shift + Enter

Kalın Değiştir

Command + B

Italik değiştirme

Command + ı

Alt çizgiyi Değiştir

Command + U

Kopyala

Command + C

Yapıştır

Command + V

Kes

Command + X

Yazmayı geri al

Command + Z

Yinele

Shift + Command + Z

Tümünü Seç

Command + A

Seçime Git

Command + J

Yazım ve Dil Bilgisi Denetimini Göster

Command + :

Başlık boyutu 1 ' i Değiştir

Option + Command + 1

Başlık boyutunu değiştir 2

Option + Command + 2

Başlık boyutunu değiştir 3

Option + Command + 3

Markdown'a Geç

Option + Command + M

Yapıştır ve Stille Eşleştir

Option + Shift + Command + V

Bul ve Değiştir

Option + Command + F

Dikte etmeye başlama

FN FN

Emoji + simgeleri

Control + Option + Boşluk çubuğu

Dosya Ekle

Seçenek + Command + A

PMR 'umu Ekle

Control + Shift + P

Gif Ekle

Control + G

Sayfa aşağı

FN + yukarı ok

Sayfa yukarı

FN + aşağı ok

Bir alanda

İşlem

Klavye kısayolu

Mesajları Göster

Control + Command + M

Sık kullanılan olarak işaretle

Option + Command + V

Alandan Ayrıl

Option + Command + E

Kişi Ekle

Option + Command + P

Içeriği/dosyaları göster

Control + Command + C

Tüm Mesajları Bildire Geç

Option + Command + N

Beyaz Tahta Oluştur

Option + Shift + Command + W

Beyaz tahtayı göster

Shift + Command + W

Ekibe git

Option + Command + T

Alan Ayrıntıları

Command + Option + K

Toplantılar ve çağrılar

İşlem

Klavye kısayolu

Çağrı başlatma

Option + Command + C

Çağrıyı sonlandırma

Command + K

Konuk Ekle

Control + Shift + G

Arama İstatistiklerini Göster

Shift + Command + S

Tuş takımını göster

Control + Shift + K

Ses sessiz

Control + Alt + M

Video açık/kapalı

Control + Alt + V

Konuk Ekle

Control + Shift + G

Ekran Paylaşımı

Control + Shift + D

Toplantı kontrollerini göster

Control + Shift + Q

Klavye Navigasyonu

Webex ekipleriyle gezinmek için klavyenizi kullanabilirsiniz.

  • Uygulamada gezinmek için Tab tuşunu kullanın, öğeler arasında gezinmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

  • Uygulamanızda mesajlar, alanlar veya diğer menü öğeleri arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın.

  • Öğeleri seçmek için boşluk çubuğu veya ENTER tuşunu kullanın.

Web klavye kısayolları

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Alan Oluşturma

Alt + N

Option + N

Bir Kişiyle İletişime Geç

Alt + P

Option + P

Alanları Aç

Ctrl + Alt + 1

Control + Option + 1

Ekipleri Aç

Ctrl + alt + 2

Control + Option + 2

Çağrıları Aç

Ctrl + Alt + 3

Control + Option + 3

Toplantıları Aç

Ctrl + Alt + 4

Control + Option + 4

Kişileri Göster

Ctrl + Alt + 5

Control + Option + 5

Sık Kullanılanları Göster

Ctrl + Alt + U

Control + Option + U

@ Bana bahsetmeleri göster

Alt + Shift + O

Control + Option + O

@ Bahsetmeleri herkese göster

Alt + Shift + L

Control + Option + L

Bayrakları Göster

Ctrl + Alt + F

Control + Option + F

Bildirimleri Göster

Ctrl + Alt + N

Control + Option + N

Okunmayanları Göster

Ctrl + Alt + R

Control + Option + R

Taslakları göster

Ctrl + Alt + D

Control + Option + D

Bul

Alt + Shift + F

Option + F

Alanda bul

Ctrl + Alt + Shift + F

Command + Option + F

Uygulamadan çık

Ctrl + W

Command + W

Sonraki bölüme git

F6

Kullanılamıyor

Önceki bölüme git

Shift + F6

Kullanılamıyor

Ayarları/tercihleri aç

Ctrl + Shift + ,

Shift + Command + ,

Arka

Kullanılamıyor

Option + Command + [

İleri

Kullanılamıyor

Option + Command +]

Yardım göster

Ctrl + F1

Command + F1

Kapat

Esc

Esc

SpaceList

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Spacelist 'e gidin

Yukarı/aşağı ok tuşu

Yukarı/aşağı ok tuşu

Diğer eyleme git

Sol/sağ ok tuşu

Sol/sağ ok tuşu

Alan Listesi Panelini Aç/Kapat

CTRL + ALT + L

Control + Shift + L

Metni biçimlendirme

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Mesaja yeni hat Ekle

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopyala

CTRL + C

Command + C

Kalın Değiştir

CTRL + B

Command + B

Italik değiştirme

CTRL + ı

Command + ı

Alt çizgiyi Değiştir

Ctrl + U

Command + U

Markdown'a Geç

Alt + Shift + M

Command + Control + M

Yapıştır

CTRL + V

Command + V

Kes

CTRL + X

Command + X

Geri Al

Ctrl + Z

Command + Z

Yinele

Ctrl + Y

Command + Shift + Z

Dosya Ekle

Alt + A

Seçenek + Command + A

Emoji Ekle

Ctrl + Alt + ara çubuğu

Option + Control + boşluk çubuğu

Gif Ekle

Alt + G

Option + G

Mesajı işaretle

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Sonrakini Bul

Kullanılamıyor

Option + Command + G

Bul Için seçim kullan

Kullanılamıyor

Command + E

Belgeyi Şimdi Kontrol Et

Kullanılamıyor

Command + ;

Dikte etmeye başlama

Kullanılamıyor

FN FN

Yazım ve Dil Bilgisi Denetimini Göster

Kullanılamıyor

Command + :

Metin bloğunu seçme

Ctrl + Shift + Yukarı ok tuşu

Kullanılamıyor

Metni kod parçacığı olarak Yapıştır

Ctrl + Shift + V

Kullanılamıyor

Biçimlendirmeyi Kaldır

Alt + Shift + C

Kullanılamıyor

Sonraki paragraf

Ctrl + aşağı ok tuşu

Kullanılamıyor

Önceki paragraf

Ctrl + yukarı ok tuşu

Kullanılamıyor

Yanıtla

Alt + R

Option + R

Sayfa aşağı

PgDn

FN + PgDn

Sayfa yukarı

PgUp

FN + PgUp

Bir alanda

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Sık Kullanılanlar

Ctrl + Shift + F

Command + Option + V

Alandan Ayrıl

Ctrl + Alt + E

Command + Option + E

Alan Ayarlarını Görüntüle

CTRL + ALT + S

Command + Option + S

Ekibe Git

Ctrl + Alt + T

Command + Option + T

Kişi Ekle

Ctrl + Alt + P

Command + Control + P

Beyaz Tahta Oluştur

CTRL + ALT + W

Control + Option + W

Beyaz Tahtaları Aç

Alt + Shift + W

Control + Command + W

Sonraki Alan

Alt + aşağı ok

Option + aşağı ok

Önceki Alan

Alt + yukarı ok

Option + yukarı ok

Etkinlik Panelini Aç

Ctrl + Shift + Boşluk çubuğu

Command + Shift + Boşluk çubuğu

Çağrıda

İşlem

Windows klavyesi

Mac klavyesi

Çağrı Yanıtlama

Ctrl + Shift + L

Command + Shift + L

Çağrı başlatma

Alt + C

Option + C

Çağrıyı sonlandırma

Alt + Shift + K

Command + Shift + K

Çağrıyı reddetme

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Tuş Takımını Aç

CTRL + ALT + K

Control + Option + K

Ses sessiz

Ctrl + Alt + M

Control + Option + M

Video açık/kapalı

Ctrl + Alt + V

Control + Option + V

Konuk ekle

Ctrl + Alt + G

Control + Option + G

Ekran Paylaşımı

Alt + Shift + D

Control + Shift + D

Toplantı Denetimleri Arasında Geçiş Yap

Ctrl + Alt + Q

Control + Option + Q