Arşivlemek istediğiniz ekip alanını açın, bilgi 'ye gidin ve alanı Arşivle 'yi seçin.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanını seçin, etkinlik menüsüne gidin , bilgi'yi seçin ve ardından Bu alanı Arşivle öğesine dokunun.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanını seçin, alan ayarları 'nı seçin ve ardından alanı Arşivle 'yi seçin.