Katılımcı videolarının küçük resimlerini yeniden boyutlandırma ve gizleme

Katılımcı videolarının küçük resimlerinin boyutunu artırarak sayfa başına görünen katılımcı sayısını da azaltabilirsiniz. Video küçük resimlerini en üst düzeye çıkararak aynı anda en fazla üç katılımcı görünebilir. Katılımcı videolarının küçük resimlerini simge durumuna küçülttülmüş olarak bir defada en fazla altı katılımcı görünebilir.

1

Yeniden Boyutlandır simgesini görene kadar farenizi aşamanın ve katılımcı video küçük resimlerinin arasına getirin.

2

Katılımcı videolarının küçük resimlerinin boyutunu ayarlama:

  • Yığın görünümü için farenizi aşağı veya yukarı sürükleyerek katılımcı videolarının küçük resimlerini artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz.
  • Yan yana görünüm için katılımcı videolarının küçük resimlerini artırmak veya azaltmak için farenizi sola veya sağa sürükleyin.