1

Alanında içerik'e tıklayın ve ardından öğesini seçin .

Hesabınızı henüz eklemediyseniz hesabınızı eklemek Için hesaba bağla 'ya tıklayınhttps://help.webex.com/article/nymj5jk.
2

Çevrimiçi klasöre Bağlan 'a tıklayın, hesabınızdan bir klasör seçin ve ardından Open 'a tıklayın .

İnsanlar bu klasöre SharePoint veya OneDrive 'da erişmeye çalıştıklarında, Webex Teams klasördeki dosyalara erişebilir.

3

Bu alan için varsayılan bağlantılı klasör olarak ayarla 'yı seçin ve Webex Teams alanında paylaşılan tüm dosyalar otomatik olarak bağlantılı klasörünüze yüklenir.


 

Bu ayar, yalnızca yöneticiniz tarafından ayarlanmışsa kullanılabilir. Seçeneği görmezseniz, alanda paylaşılan tüm dosyalar otomatik olarak bağlantılı klasöre yüklenir.

Bağlı klasörde bulunan dosyaları ve alanda paylaşılan tüm dosyaları görebilirsiniz.


Bir alandan bağlantılı bir klasörü kaldırmak istiyorsanız içerik 'e tıklayın ve dosyalar 'ı seçin . Ardından bağlı klasör öğesinive ardından alandan klasörün bağlantısını kaldır 'ı seçin.