1

Kaydı açmak ve görüntülemek için alanda doğrudan kaydı tıklatın veya kaydı tıklatın.

  • Alanda paylaşılan kullanılabilir kayıtların listesini görmek için İçerik ve Kayıtlar'> tıklayın.

  • Bir toplantı alanla ilişkili değilse, Toplantılar'a gidin ve Kullanılabilir tüm kayıtların listesini görmek için Kayıtlar'ı seçin.

2

Bir kaydın üzerine gelindiğinde şunları seçebilirsiniz:

  • —Toplantı içeriğini aç

  • —Kaydı paylaş

İçerik sekmesinde bir kaydın üzerine gelindiğinde şunları da görebilirsiniz:

  • —Konuşmada göster

1

Alanda kaydı açmak ve görüntülemek için kayda uzun basın ve öğesine dokunun.

  • Alanda paylaşılan kullanılabilir tüm kayıtların listesini görmek için Kayıtlar'>'>dokunun.

  • Bir toplantı alanla ilişkili değilse, Tüm kullanılabilir kayıtların listesini görmek için Toplantılar'a gidip Kayıtlar'a dokunun.

2

Bir kayda uzun basın ve şu seçimlerden birini seçin:

  • —Kaydı paylaş

  • —Toplantı içeriğini aç

İçerik sekmesinde bir kayda uzun basabilirsiniz ve şunları da görebilirsiniz:

  • —Konuşmada göster