Webex Cihaz Bağlayıcısı'nı Kullanarak Karma Çağrı Kuruluşunu Geçirme

Webex Cihazları için Karma Çağrı (Çağrı Bağlayıcı) müşterisiyseniz, kuruluşunuzu Webex Cihazları için Karma Çağrı (Cihaz Bağlayıcısı) çözümüne geçirmek için Webex Cihaz Bağlayıcısı'nı kullanabilirsiniz. Doğrudan araç içerisinde bir geçiş düğmesi sunulur. Araç, buluttaki mevcut yapılandırmanızı korur; tamamlandığında, Unified CM ortamınıza bağlanarak tesis ile bulut arasındaki eşitlemeyi tamamlayabilirsiniz. Geçiş, hizmette kesilmeye neden olmaz; veriler taşınır ve daha önce olduğu gibi çalışmaya devam eder.

1

Webex Cihaz Bağlayıcısı'ndan, Buluta kayıtlı cihazlarıma şirket içi çağrı eklemek istiyorum seçeneğine tıklayın.

2

Geçiş bildirimini okuyun ve anladığınızdan emin olun, ardından hazır olduğunuzda Şimdi Geçir seçeneğine tıklayın.

Kuruluşunuz, arka uca geçirilir.

3

Geçişin başarılı olduğunu belirten bir mesaj aldıktan sonra, şirket içi ayarınızı Webex Cihaz Bağlayıcısı ile eşitlemeyi başlatmak için Unified CM'ye Bağlan seçeneğine tıklayın.

Sonraki adım

Eşitleme adımları için kurulum kılavuzunu takip edin.

Mevcut Karma Çağrı yapılandırmanızı koruyabilir ve yeni çözümü kullanarak doğru çalıştığından emin olabilirsiniz. Yeni çözümün çalıştığını doğruladıktan sonra, mevcut yapılandırmayı temizleme konusunda dikkat edilecek noktalar için (örneğin, Çağrı Bağlayıcıyı barındıran Expressway'ler) kurulum kılavuzunu okuyabilirsiniz.

Bir Çalışma Alanındaki Webex Cihazlarını Karma Çağrı Hizmeti ve Webex Cihaz Bağlayıcısı Mimarisine Geçirirken Dikkat Edilecek Noktalar


Webex cihazları için Karma Çağrı Hizmeti kurulumunu henüz yapmadıysanız, bu bölümü yok sayabilir ve kurulum kılavuzunun diğer bölümlerini kullanarak hizmeti sıfırdan kurabilirsiniz.

Hem kullanıcılar hem de cihazlar için Karma Çağrı Hizmeti kurulumunu yaptıysanız, bu bölümde daha sonra anlatıldığı gibi, kullanıcıları Webex Teams'de Çağrı (Unified CM) çözümüne geçirmenizi öneririz. Alternatif olarak, Çağrı Bağlayıcı mimarisiyle Karma Çağrı Hizmetindeki kullanıcılarınızı koruyabilirsiniz.

Control Hub'da, kuruluşunuzun Webex cihazları için yeni Karma Çağrı Hizmeti çözümüne geçirilmekte olduğunu belirten bir bildirim görmüş olabilirsiniz.

Kuruluşunuzun, eski Karma Çağrı Hizmetinden (Çağrı Bağlayıcı Mimarisi) Webex cihazları için yeni Karma Çağrı Hizmeti (Webex Cihaz Bağlayıcısı mimarisi) çözümüne geçirilmekte olduğunu belirten bir bildirim aldığınızda dikkate almanız gereken önemli noktalar, tabloda özetlenmiştir. Bu tabloda, Webex cihazlarını yeni çözüme aktarmak için gerekenler ve buluta kayıtlı video cihazlarınızı Karma Çağrı Hizmeti ile kullanmaya devam etmek istemeniz durumunda korunması gerekenler dikkate alınır.

Yeni çözüm, sizin Çağrı Bağlayıcı Expressway'lerini kaldırıp Webex Cihaz Bağlayıcısı yazılımıyla değiştirmeniz vasıtasıyla yalnızca yapılandırma akışını değiştirir. Unified CM ve Expressway çifti yapılandırmanız değişiklik gerektirmez ve çağrı akışları ile özelliğin Webex cihazında çalışma şekli aynı kalır. Ayrıca geçiş, hizmette kesilmeye neden olmaz; veriler taşınır ve daha önce olduğu gibi çalışmaya devam eder.

Geçiş Öncesi Geçiş Sonrası Etkisi Oldu Öneri
Webex buluta kayıtlı video cihazları için Cisco Spark Uzak Cihazlar (Cisco Spark-RD) Webex buluta kayıtlı video cihazları için Cisco Spark-RD

Karma Çağrı için istediğiniz yeni cihazları etkinleştirmek veya cihazları kaldırmak için, Cisco Unified CM Administration ile manuel olarak bir Cisco Spark-RD oluşturmanız veya silmeniz gereklidir.

Yardım için kurulum bölümüne bakın.

Kapasite Unified CM cihaz kapasitesi kullanımını gözden geçirin; gerektiği kadar ek kapasite (daha büyük OVA'lar veya daha fazla sunucu) kurulumu yapın
Video cihazları için Karma Çağrı Hizmeti için Çağrı Bağlayıcı gereklidir Video cihazları için Webex Cihaz Bağlayıcısı gereklidir Çağrı Bağlayıcı kapasitesi gerekmez

Mevcut olan Webex için Karma Çağrı cihazlarınızda değişiklik yapmanız gerekiyorsa, yapılandırmayı eşitlemek için Webex Cihaz Bağlayıcısı yazılımını çalıştırmanız gereklidir.

Geçişten sonra, Çağrı Bağlayıcılar için ayrılan Expressway kapasitesini kaldırın; kapasiteyi diğer bağlayıcılara (Takvim, Mesajlaşma, Hizmet Verebilirlik) tahsis edin.

Control Hub'dan Webex Cihaz Bağlayıcısı'nı indirin ve yükleyin. Daha fazla yardım için bu kılavuzdaki kurulum bilgilerine bakın.

Çağrı Bağlayıcı, mevcut video cihazları için otomatik Cisco Spark-RD'ler oluşturdu.

Yönetici olarak, yeni video cihazları için Cisco Spark-RD'leri manuel olarak oluşturmanız gereklidir.

Çağrı Bağlayıcı Expressway'lerinin kaldırılması, otomatik olarak oluşturulan Cisco Spark-RD'leri etkilemez.

Karma Çağrı Hizmeti için istediğiniz yeni cihazları etkinleştirmek veya cihazları kaldırmak için, Cisco Unified CM Administration ile manuel olarak bir Cisco Spark-RD oluşturmanız veya silmeniz gereklidir.

Yardım için kurulum bölümüne bakın.

Çağrı Bağlayıcı, Unified CM verilerini buluta otomatik olarak eşitledi.

Webex Cihaz Bağlayıcısı, Unified CM verilerini istek üzerine bulut ile eşitler (yazılımdan eşitleme adımını çalıştırdığınızda).

Webex cihazları için Karma Çağrı için artık Çağrı Bağlayıcı gerekli değildir.

Mevcut olan Webex için Karma Çağrı Hizmeti cihazlarınızda değişiklik yapmanız gerekiyorsa, Webex Cihaz Bağlayıcısı yazılımını çalıştırmanız gereklidir.

Çağrı Bağlayıcılar için ayrılan Expressway kapasitesini kaldırın; kapasiteyi diğer bağlayıcılara (Takvim, Mesajlaşma, Hizmet Verebilirlik) tahsis edin.

Control Hub'dan Webex Cihaz Bağlayıcısı'nı indirin ve yükleyin. Daha fazla yardım için bu kılavuzdaki kurulum bilgilerine bakın.

Çalışma Alanlarındaki Webex Cihazlarının Yapılandırmasını Koruma

Yeni çözüme geçmeden önce, bir Çalışma Alanındaki Karma Çağrı için etkinleştirilen Webex cihazları için aşağıdaki yapılandırmanın korunduğundan emin olmanız gerekir (Webex Cihaz Bağlayıcısı mimarisi ile Karma Çağrı).

1

Expressway-C ve Expressway-E geçiş çiftinin yapılandırmasını kaldırmayın.

Bir Çalışma Alanındaki Webex cihazlarına gelen ve buradan yapılan kurumsal çağrılar, Karma Çağrı için Expressway çifti üzerinden güvenli bir şekilde yönlendirilir.

2

SIP Hedeflerini kaldırmayın.

Control Hub'daki SIP hedef adresi, Karma Çağrı Hizmeti için çağrı geçiş çifti dahilindeki Expressway-E'nize çözümlenir. Karma çağrı trafiğinin tümü bu adresten geçer. Bu girdi, genellikle birden çok Expressway-E'ye çözümlenebilen bir DNS-SRV kaydıdır.

3

Kuruluşunuz için Karma Çağrı Hizmeti Bağlantısını devre dışı bırakmayın.

Bu ayar Control Hub'da bulunur ve kuruluş genelinde geçerlidir. Etkinleştirildiğinde, Karma Çağrı Hizmeti aktif ve kullanılabilir olur ve Webex'e kayıtlı cihazlara atanabilir.

4

Bir Çalışma Alanında Webex cihazlarına bağlı olan Cisco Spark-RD veya son kullanıcı hesaplarını kaldırmayın.

Cisco Spark-RD; bir son kullanıcı hesabının çalışma numarasına bağlı olan ve Cisco Webex hesabı SIP kimliğini kurumsal SIP kimliğine bağlayarak çağrıların Unified CM tarafında bağlanmasını ya da Cisco Webex bulut tarafına ayrılmasını sağlayan bir sanal cihazdır. Cisco Spark-RD, arka planda buluttaki ve şirket içindeki çağrı etkinliğini birbirine bağlar ve son kullanıcı hesabı, bir Çalışma Alanındaki Webex cihazlarıyla ilişkilendirilir.

5

Karma Çağrı Hizmeti için Cisco Unified Communications Manager Ayarlarını kaldırmayın.

Cisco Unified Communications Manager, Expressway-C'den çağrı alır. Bu yapılandırma, bulut ile şirket içi arasında URI yönlendirmeyi etkinleştirir. Kurumsal parametrede belirtilen küme FQDN'si, SIP yönlendirme kararlarında kullanılır ve birden fazla kümenin belirlenmesine yardımcı olarak bu kümeler arasında çağrı yapılabilmesini sağlar.

6

Karma Webex cihazları veya bunları yöneten kişiler için kullanılan doğrulanmış etki alanlarını kaldırmayın.

Etki alanı doğrulaması, kuruluşunuzun güvenliği ve bütünlüğü açısından büyük önem taşır. Yapılan doğrulama, belirli bir etki alanının sahibi olduğunuzu bize kanıtlar ve bu hizmetin çalışması için gereklidir. Karma Çağrı Hizmeti için doğrulanmış etki alanları, Webex cihazlarına ve cihazları yöneten kişilere bağlı olan şirket içi dizin URI'leridir.

Sonraki adım

Webex Cihaz Bağlayıcısı'na erişmek, yazılımı yüklemek ve yapılandırmanızı Unified CM ile Webex buluta kayıtlı cihazlar arasında eşitlemek için şu işlemleri uygulayın:

Kullanıcılarınızın geçişi için kullanmak istediğiniz yönteme göre, aşağıdaki geçiş işlemlerinden birini seçin:

Kullanıcıları Webex Teams'de Çağrı (Unified CM) Öğesine Geçirme ve Expressway Bağlayıcı Ana Bilgisayarlarını Kaldırma

Karma Çağrı ; hizmeti Control Hub'daki bir Çalışma Alanında bulunan Oda, Masa veya Pano cihazlarına eklemiş olmanız durumunda hala gereklidir. Karma Çağrı ile etkinleştirilmiş olan Oda, Masa ve Pano cihazları için gerekli olan hiçbir şeyi kaldırmamalısınız.

Kullanıcıları Webex Teams'de Çağrı (Unified CM) öğesine geçirmek için, yeni çözümün kurulumu yapmadan önce Karma Çağrı öğesini sadece kullanıcılarınız için kaldırmalısınız. Karma Çağrı öğesini kullanıcılarınız için devre dışı bırakmak ve ilgili tüm yapılandırmaları Unified CM'den kaldırmak için bu adımları kullanın.


Herhangi bir Karma Çağrı kullanıcısında kişisel moddaki cihazlar yapılandırılmış durumdaysa, hizmet kullanıcı için devre dışı bırakıldığından, Karma Çağrı öğesi bu cihazlardan da kaldırılır. Geçici çözüm olarak, kişisel moddaki cihazı paylaşılan moda dönüştürebilir, bir Çalışma Alanına ekleyebilir ve Karma Çağrı için etkinleştirebilirsiniz.

1

Cisco Webex Control Hub öğesindeki kullanıcı hesapları için Çağrı Hizmeti Uyarısı ve Çağrı Hizmetiyle Bağlantı öğelerini kaldırmak için, https://admin.webex.com öğesindeki müşteri görünümünde oturum açın. Bu durumda, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

Tablo 1. Hizmeti Control Hub'daki Webex Teams Kullanıcı Hesaplarından Kaldırmaya Yönelik Seçenekler

Kullanıcı Yapılandırması Yöntemi

Karma Çağrı Hizmetini Devre Dışı Bırakma Adımları

Bireysel Kullanıcılar

Kullanıcılar bölümüne gidin, listeden kullanıcı adına tıklayarak genel panoyu açın; Çağrı Hizmeti, ardından Bağlan öğesine tıklayın ve ayarı kapatın. Ardından, geri dönün ve Uyarı ayarını kapatın.

CSV şablonunu kullanan toplu kullanıcı hesapları

Kullanıcılar bölümüne gidin, Kullanıcıları Yönet > Kullanıcı Listesini Dışa Aktar seçeneklerine tıklayın, Çağrı Hizmeti Uyarısı ve Çağrı Hizmetiyle Bağlantı sütunlarına FALSE yazın, dosyayı kaydedin; ardından https://admin.webex.com öğesine gidip İçe Aktar seçeneğine tıklayın ve güncellediğiniz dosyayı seçin. Hizmet ekle ve kaldır ve ardından Gönder seçeneğine tıklayın.

Dizinle eşitlenen kullanıcı hesapları (Cisco Dizin Bağlayıcı aracılığıyla)

Kullanıcılar bölümüne gidin, Kullanıcıları Yönet seçeneğine tıklayın, Eşitlenen tüm kullanıcıları değiştir öğesini seçin ve İleri seçeneğine tıklayın. İstemleri tıklayarak geçin ve Eşitleme Durumu ekranına gidin. Yenile okuna tıklayın, İleri seçeneğine tıklayın, ardından Çağrı Hizmeti Uyarısı ve Çağrı Hizmetiyle Bağlantı öğelerini kullanıcılardan kaldırın.

Bu adım, Karma Çağrı öğesini sadece kullanıcılarınız için devre dışı bırakır, kuruluş düzeyinde yapılandırılmış olarak kalmaya devam eder (buluta kayıtlı bir Çalışma Alanında bulunan Oda, Masa ve Pano cihazlarında için Karma Çağrı hala gereklidir). Sonra, Karma Çağrı kullanan tüm kullanıcılar için Cisco Spark Uzak Cihazı (Cisco Spark-RD) öğesini kaldırmanız gereklidir. İster Çağrı Bağlayıcıda otomatik oluşturma seçeneğini seçmiş ister Unified CM'de manuel olarak oluşturmuş olun, sonraki adımda bunları manuel olarak kaldırmanız gerekir.

2

Bir kullanıcıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir Cisco Spark-RD öğesini kaldırmak için, Cisco Unified CM Administration'a gidin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Cihaz > Telefon seçeneklerine tıklayın.

 2. Telefon bul açılır listesinde, Cihaz Türü seçin ve Öğe seç veya arama metni gir açılır listesinde, Cisco Spark Uzak Cihaz seçeneğini seçin. Bul seçeneğine tıklayın.

 3. Kaldırmak istediğiniz cihazlardan herhangi birini işaretleyin ve ardından Seçileni sil seçeneğine tıklayın. İstemi okuyun ve emin olduğunuzda Tamam seçeneğine tıklayın.

  Bu adım, kullanıcılar için seçili tüm Cisco Spark-RD öğelerini ve ilgili uzak hedefleri kaldırır.


   

  Bir Çalışma Alanındaki Oda, Pano ve Masa cihazları için Karma Çağrı öğesini yapılandırdıysanız, yalnızca kuruluşunuzdaki Karma Çağrı üzerinde Webex Teams kullanıcıları ile ilişkilendirilmiş olan Cisco Spark-RD öğesini kaldırın. Sonraki adımlara geçmeyin.

 4. Cihaz > Telefon bölümüne geri dönün ve Karma Çağrı için kullanılmış olabilecek CTI-RD'ler için arama yapın: Telefon bul açılır listesinde, Cihaz Türü seçin ve Öğe seç veya arama metni gir açılır listesinde, CTI Uzak Cihaz seçeneğini seçin. Bul seçeneğine tıklayın.


   

  Karma Çağrı için kullanılan CTI-RD'lerde, *.call.ciscospark.com veya *.calls.webex.com adresine sahip bir uzak hedef bulunur.

 5. Kaldırmak istediğiniz cihazlardan herhangi birini işaretleyin ve ardından Seçileni sil seçeneğine tıklayın. İstemi okuyun ve emin olduğunuzda Tamam seçeneğine tıklayın.

  Bu adım, kullanıcılar için seçili tüm CTI-RD'leri ve ilgili uzak hedefleri kaldırır.

Sonraki adım

Çalışma Alanlarını Webex Cihaz Bağlayıcısı ile Karma Çağrı öğesine ve kullanıcıları Webex Teams'de Çağrı (Unified CM) öğesine geçirdikten sonra, hizmeti, buluta kayıtlı olan Expressway kaynaklarından kaldırabilir ve aşağıdaki adımları kullanarak bu kaynakları silebilirsiniz:

 1. Cisco Webex Karma Hizmetler'i Bir Kaynaktan Kaldırma

 2. Bir Cisco Webex Karma Hizmetler Kaynağının Kaydını Buluttan Silme

Karma Çağrı Hizmeti Kullanıcılarını Koruma

Webex cihazlarınızı yeni Karma Çağrı Hizmeti çözümüne (Webex Cihaz Bağlayıcısı ile) geçirdikten sonra kullanıcılarınızı Karma Çağrı Hizmetinde tutmak istiyorsanız (Expressway üzerinde Çağrı Bağlayıcı ile), kullanıcılarınızla ilgili yapılandırmaları koruduğunuzdan emin olmak için şu adımları gözden geçirin.

1

Expressway-C ve Expressway-E geçiş çiftinin yapılandırmasını kaldırmayın.

Webex Teams kullanıcılarına gelen ve onların yaptığı kurumsal çağrılar, Karma Çağrı için Expressway çifti üzerinden güvenli bir şekilde yönlendirilir. Geçiş çifti, Webex cihazları için Karma Çağrı Hizmetinde de kullanılır.

2

SIP Hedeflerini kaldırmayın.

Control Hub'daki SIP hedef adresi, Karma Çağrı Hizmeti için çağrı geçiş çifti dahilindeki Expressway-E'nize çözümlenir. Karma çağrı trafiğinin tümü (kullanıcılar ve Webex cihazları için) bu adresten geçer. Bu girdi, genellikle birden çok Expressway-E'ye çözümlenebilen bir DNS-SRV kaydıdır.

3

Cisco Webex Control Hub öğesindeki kullanıcı hesapları için Çağrı Hizmeti Uyarısı ve Çağrı Hizmetiyle Bağlantı öğelerini kaldırmayın.

Webex Teams kullanıcılarının Karma Çağrı öğesini kullanabilmeleri için her iki Control Hub hizmetinin de etkin olarak kalması gereklidir.

4

Kuruluşunuz için Karma Çağrı Hizmeti Bağlantısını devre dışı bırakmayın.

Bu ayar Control Hub'da bulunur ve kuruluş genelinde geçerlidir. Etkinleştirildiğinde, Karma Çağrı Hizmeti aktif ve kullanılabilir olur ve Webex'e kayıtlı cihazlara atanabilir.

5

Karma Çağrı Hizmeti ile Webex Teams kullanıcı hesaplarına bağlı olan Cisco Spark-RD veya son kullanıcı hesaplarını kaldırmayın.

Cisco Spark-RD; bir kullanıcının çalışma numarasına bağlı olan ve Cisco Webex hesabı SIP kimliğini kurumsal SIP kimliğine bağlayarak çağrıların Unified CM tarafında bağlanmasını ya da Cisco Webex bulut tarafına ayrılmasını sağlayan bir sanal cihazdır. Cisco Spark-RD, arka planda buluttaki ve şirket içindeki çağrı etkinliğini birbirine bağlar ve son kullanıcı hesabı, bir Çalışma Alanındaki cihazlarla ilişkilendirilir.

6

Karma Çağrı Hizmeti kullanıcılarını destekleyen Çağrı Bağlayıcıları barındıran Expressway-C'lerin kaydını silmeyin.

Cisco Webex Karma Hizmetler, Cisco Webex'i kuruluşunuzun ortamına güvenli bir şekilde bağlamak için Expressway-C üzerinde bulunan yazılım bağlayıcılar kullanır. Karma hizmetler için buluta kayıtlı olan Expressway-C kümelerinin, Karma Çağrı Hizmetiyle etkinleştirilmiş olan kullanıcıları desteklediğiniz sürece korunması gerekir.

7

Kullanıcılar veya onları yöneten kişiler için Karma Çağrı Hizmeti için kullanılan doğrulanmış etki alanlarını kaldırmayın.

Etki alanı doğrulaması, kuruluşunuzun güvenliği ve bütünlüğü açısından büyük önem taşır. Yapılan doğrulama, belirli bir etki alanının sahibi olduğunuzu bize kanıtlar ve bu hizmetin çalışması için gereklidir. Karma Çağrı Hizmeti için doğrulanmış etki alanları, Webex cihazlarına ve cihazları yöneten kişilere bağlı olan şirket içi dizin URI'leridir.