Filigran
5 Nis 2018 | görüntüleme(ler) | kişi bunun yararlı olduğunu düşündü

Cisco Spark Kontrol Hub’ı Referansında WebEx'e Özgü CSV Dosyasını Dışa ve İçe Aktarma

WebEx'e Özgü CSV Dosyasını Dışa ve İçe Aktarma Başvurusu

Bu makaledeki bilgiler, Common Identity’nin (CI) etkin olduğu WebEx sitelerini yönetmek için Cisco Spark Kontrol Hub’ı kullanan yöneticilere yöneliktir. CI’nın etkin olduğu sitede, Common Identity hizmeti tüm kimlikleri depolar. Her bir kullanıcı, WebEx dahil tüm iş birliği hizmetleri için bir ortak kimliğe sahiptir.

Kullanıcıların Özniteliklerini Toplu Şekilde Değiştir

Mevcut yetkili kullanıcılar için WebEx’e özgü ayrıcalıkları ve seçenekleri toplu olarak denetlemek ve güncellemek amacıyla virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyaları kullanabilirsiniz. WebEx'e özgü CSV dosya yöntemi, birçok kullanıcı için

 • WebEx’e özgü öznitelikleri değiştirmenin en iyi yöntemidir

 • Bir kullanıcıdan diğerine değişen öznitelikler (örneğin, Sesli PIN ve TSP ses hesapları)

Kullanıcıları eklemek veya yetkilendirmek için WebEx'e özgü CSV dosyasını kullanamazsınız. Yeni kullanıcıları toplu olarak eklemek ve yetkilendirmek üzere CSV dosyalarını kullanma hakkında bilgi için bkz. CSV Şablonuyla Birden Fazla Kullanıcı Ekleme.

   Komut veya EylemAmaç
  1WebEx'e Özgü CSV Dosya Şablonu Oluşturma
   

  Bu adımda, siteniz için yetkili mevcut tüm WebEx kullanıcılarını içeren bir CSV dosyasını dışa aktarırsınız.

   
  2Birden Fazla Kullanıcı için WebEx Ayarlarını ve Ayrıcalıklarını Toplu Olarak Düzenleme
   

  Bu adımda, birinci adımda oluşturduğunuz CSV dosyasını (WebEx'e özgü CSV dosya şablonu) düzenlersiniz. Dosyayı güncelledikten sonra, dosyayı tekrar içe WebEx sitenize aktarın.

   

  WebEx'e Özgü CSV Dosya Şablonu Oluşturma

  Siteniz için yetkili tüm kullanıcıların WebEx’e özgü ayarlarını içeren bir CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz. Bu dosyayı, ayarları toplu olarak denetlemek için veya düzenleyebileceğiniz bir şablon olarak kullanabilirsiniz.

   1https:/​/​admin.ciscospark.com uygulamasındaki müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin.
   2Toplantı bölümünde, sitenizin bağlantısına veya Tümünü görüntüle’ye tıklayın.
   3İşlemler sütununda, değiştirmek istediğiniz WebEx tarafından yetkilendirilmiş sitenin yanında Kullanıcıların Özniteliklerini Toplu Şekilde Değiştir’e tıklayın.
   4Dışa aktar’a tıklayın.

   Dışa aktarma devam ederken, İşlem sütununda “Dışa aktarılıyor” durumunu görürsünüz. Dışa aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, durum Dışa Aktarma Sonuçları olarak değişir.

   5Dışa Aktarma Sonuçları’na tıklayın.
   6Dışa Aktarma Sonuçları iletişim kutusunda, İndir’e tıklayın.
   7Dosyayı Kaydet’e ve ardından Tamam’a tıklayın.
   8Dosyayı kaydetmek istediğiniz konuma gidin ve ardından Kaydet’e tıklayın.

   Birden Fazla Kullanıcı için WebEx Ayarlarını ve Ayrıcalıklarını Toplu Olarak Düzenleme

   Siteniz için dışa aktardığınız WebEx'e özgü CSV dosya şablonunuzu güncellemek üzere Microsoft Excel gibi bir elektronik tablo düzenleme programı kullanın.

     

   Microsoft Excel, bir CSV dosyasını açtığınızda tüm sayı kodlarından baştaki sıfırları kaldırır. Çözüm yönergeleri için bkz. Excel’de Bir CSV Dosyası Açma ve Baştaki Sıfırları Tutma.

   Başlamadan Önce

   WebEx'e özgü CSV dosya şablonu oluşturun.

    1CSV dosyası şablonunu açmak için bir elektronik tablo düzenleyicisini kullanın.
    2Kullanıcı ayarlarında değişiklikler yapın ve dosyayı kaydedin.
    3https:/​/​admin.ciscospark.com uygulamasındaki müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin.
    4Toplantı bölümünde, sitenizin bağlantısına veya Tümünü görüntüle’ye tıklayın ve listeden bir site seçin.
    5İşlemler sütununda, değiştirmek istediğiniz WebEx tarafından yetkilendirilmiş site için Kullanıcıların Özniteliklerini Toplu Şekilde Değiştir’e tıklayın.
    6İçe aktar’a tıklayın.
    7Güncellenen CSV dosyasının konumuna gidin, dosyayı seçin ve ardından ’a tıklayın.
    8Kullanıcıların Özniteliklerini Toplu Şekilde Değiştir iletişim kutusunda İçe aktar’a tıklayın.

    Dışa aktarma devam ederken, İşlem sütununda “İçe aktarılıyor” durumunu görürsünüz. İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, durum İçe Aktarma Sonuçları olarak değişir. İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, İçe Aktarma Sonuçları’na tıklayabilirsiniz.

      

    Bazı öznitelikler ortak ve salt okunurdur; içe aktarma sırasında sistem salt okunur özniteliklerde yaptığınız değişiklikleri yoksayar.

    Excel’de Bir CSV Dosyası Açma ve Baştaki Sıfırları Tutma

     1Yeni bir boş Excel çalışma kitabı açın.
     2Veri sekmesini seçin.
     3Dış Veri Al kategorisinde Metinden’i seçin.
     4.CSV dosyasını bulmak ve seçmek için Windows Gezgini’ni kullanıp ’ı seçin.
     5Özgün veri türü altında Ayrılmış’ı seçip İleri’yi seçin.
     6Sınırlayıcılar altından Sekme’yi seçip İleri’ye tıklayın.
     7Sütun veri biçimi altında Metin’i seçin.
     8Veri Önizleme altında tüm sütunları seçin.
       

     İlk sütunu seçip sayfayı kaydırırken Shift’e basılı tutarak son sütunu seçin.

     9Son’u seçin.

     Excel’de Bir CSV Dosyası Kaydetme ve Baştaki Sıfırları Tutma

      1Dosya Excel’de açıkken biçimlendirmek istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.
      2Giriş sekmesini seçin.
      3Numara grubunda Hücreleri Biçimlendir: Numaralar () simgesi.
      4Numara sekmesinde Kategori listesinden Özel’i seçin.
      5Tür kutusuna telefon numarası için 000-000-0000 gibi, Toplantı Sahibi PIN’i için 0000 gibi bir numara biçimi girin.
      6Tamam'ı seçin.

      İçe Aktarma Sonuçlarını Kontrol Etme

      İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, içe aktarma sonuçlarını görüntüleyebilir ve içe aktarma hata günlüğünü (varsa) indirebilirsiniz. Hata günlüğü, hata nedeniyle birlikte güncellenemeyen her kaydı listeler. İçe aktarma sonuçlarını indirme bağlantısı, WebEx Siteleri sayfasında, sitenin İşlem sütununda görünür. Hata günlüğü CSV dosyası biçimindedir ve Microsoft Excel gibi elektronik tablo düzenleyicisinde açılabilir.

       1https:/​/​admin.ciscospark.com uygulamasındaki müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin.
       2Toplantı bölümünde, sitenizin bağlantısına veya Tümünü görüntüle’ye tıklayın ve listeden bir site seçin.
       3Sitenin İşlem sütununda, İçe Aktarma Sonuçları’na tıklayın.
       4İçe Aktarma Sonuçları iletişim kutusunda, İçe aktarma hata günlüğünü indir’e tıklayın.

       İçe aktarma hata raporunu indirme bağlantısı, yalnızca hatalar içe aktarma işlemi sırasında oluşmuşsa görünür.

       5Kaydet iletişim kutusunda, Dosyayı Kaydet’e ve ardından Kaydet’e tıklayın.
       6Dosyayı kaydetmek istediğiniz konuma gidin ve ardından Kaydet’e tıklayın.
       7Dosyayı açmak için bir elektronik tablo düzenleyicisini kullanın.

       WebEx'e Özgü Bilgi Alanları

       Aşağıdaki tabloda, WebEx'e özgü CSV dosyalarını içeren alanlar (sütunlar) listelenmiştir. Salt okunur bir alanın açıklaması, özel olarak salt okunur olan bir alan gösterir.

       Alan

       Açıklama

       Kullanıcı Kimliği

       Salt okunur

       Site Yönetimi için WebEx veritabanının hesaba yönelik olarak otomatik oluşturduğu bir kimlik numarasını gösterir.

       Etkin

       Salt okunur

       Bir kullanıcı hesabının etkin olup olmadığını belirtir. Toplantı sahibinin WebEx Toplantıları, eğitim oturumları, destek oturumları veya etkinlikler düzenleyebilmesi için hesabının etkin olması gerekir. Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

       • Y: Kullanıcı hesabı etkindir.

       • N: Kullanıcı hesabı etkin değildir.

       Alan boşsa varsayılan Y olur.

       Ad

       Salt okunur

       Bu hesabın ait olduğu kullanıcının adını belirtir.

       Soyadı

       Salt okunur

       (Gerekli) Bu hesabın ait olduğu kullanıcının soyadını belirtir.

       E-posta

       Salt okunur

       Kullanıcının e-posta adresini belirtir.

       Dil

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının Tercihler sayfasında varsayılan olarak seçilen dili belirtir. Bu seçenek, metnin kullanıcıya toplantı hizmeti web sitenizde göründüğü dili belirler. Sitenizin hangi dilleri desteklediğine bağlı olarak bu alanda aşağıdaki kısa ad değerlerinden biri olabilir. Aşağıdaki listede kısa ad, ilgili dilin yanında gösterilmektedir.

       Alan boşsa site için varsayılan dil seçilir.

       Dil - Kimlik

       İngilizce: en-us

       Basitleştirilmiş Çince: zh-cn

       Geleneksel Çince: zh-tw

       Japonca: jp

       Korece: ko

       Fransızca: fr

       Almanca: de

       İtalyanca: it

       Kastilya İspanyolcası: es-me

       Latin Amerika İspanyolcası: es-sp

       İsveççe: sw

       Felemenkçe: nl

       Portekizce: pt-br

       Rusça: ru

       Toplantı Sahibi Ayrıcalığı

       Salt okunur

       Kullanıcı hesabının türünü belirtir. Bu alan aşağıdaki hesap türlerini içerebilir:

       • HOST: Kullanıcının toplantı sahibi hesabına sahip olduğunu belirtir.

       • ADMN: Kullanıcının site yöneticisi hesabına sahip olduğunu belirtir.

       • ADMV: Kullanıcının yalnızca görüntüleme site yöneticisi hesabına sahip olduğunu belirtir.

       • ATTND: Kullanıcının katılımcı hesabına sahip olduğunu belirtir.

       Bu alan boşsa TOPLANTI SAHİBİ hesap türü varsayılan olur.

       MeetingPrivilege

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının ne tür toplantılar düzenleyebileceğini belirtir. Bu alan, kullanıcının düzenleyebileceği toplantı türlerini gösteren ve en fazla üç haneli olabilen bir veya daha fazla kod içerebilir.

         
       • Bu alan için geçerli bir kod almak isterseniz her oturum türü için Dizin değerlerini listeleyen Site Yönetimi ana sayfasına bakın. Ancak, siteniz Access Anywhere toplantı türünü içeriyorsa kodunu bu alana yazmayın.

       • Kodların başında sıfır varsa bunları yazmayın. Örneğin, toplantı türü kodunuz 004 ise bu alana yalnızca 4 hanesini yazın.

       • Kuruluşunuzda uygun lisanslar varsa herhangi bir kullanıcı hesabı için birden fazla toplantı türü belirtebilirsiniz. Birden fazla hizmet türü belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

        15,120

       • Kuruluşunuzun satın aldığı toplantı türleri hakkında sorularınız varsa lütfen WebEx hesap yöneticinize başvurun.

        Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       TelephonyPrivilege

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının oturum düzenlerken kullanabileceği telekonferans hizmetlerinin türlerini belirtir. Bu alan, kuruluşunuzun WebEx hizmetinin desteklediği telekonferans hizmetlerine bağlı olarak bir hesap için aşağıdaki değerlerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

       • CLIN: Gelen arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

       • TOLL: Ücretsiz gelen arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere ücretsiz bir telefon numarasını aradığı oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

       • CLBK: Geri arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere WebEx hizmetinden telefon çağrısı aldığı oturumlar düzenleyebileceğini belirtir. Her katılımcı önce telefon numarasını arar, sonra telefonu kapatır. Sonrasında hizmet katılımcının telefon numarasını arar.

       • INTL: Uluslararası geri arama telekonferansı. Kullanıcının, katılımcıların telekonferansa katılmak üzere WebEx hizmetinden uluslararası bir telefon çağrısı aldığı toplantılar veya eğitim oturumları düzenleyebileceğini belirtir.

       • VoIP: İnternet telefonu. Kullanıcının, İnternet telefonu (IP üzerinden ses) konferansı içeren oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

       • ILCI: Uluslararası gelen çağrı numaraları. Kullanıcının, başka ülkelerdeki katılımcıların telekonferansa katılmak üzere yerel bir telefon numarasını arayabileceği oturumlar düzenleyebileceğini belirtir.

       • SELT: Telekonferans konumu. Kullanıcının telekonferans için telefon köprüsü kullanmayı seçebileceğini belirtir. Yalnızca WebEx hizmetiniz birden fazla köprü konumuyla sağlanırsa kullanılabilir.

       Kullanıcı için tüm telefon ayrıcalıklarını devre dışı bırakmak için virgül (tırnak işaretleri olmadan ",") girin. Kişisel Toplantı Odası özelliği etkinleştirilmiş kullanıcılar için telefon ayrıcalıklarını devre dışı bırakamazsınız.

         

       Kuruluşunuz uygun seçenekleri satın almışsa herhangi bir kullanıcı hesabı için birden fazla telekonferans türü belirtebilirsiniz. Birden fazla telekonferans türü belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın. Örneğin:

       • CLIN, CLBK, VoIP

       • Kuruluşunuzun hangi telekonferans hizmetlerini desteklediğini belirlemek için Site Yönetimi ana sayfasına bakın.

       SCOptions

       (İsteğe bağlı) Yalnızca Support Center siteleri için kullanılabilir. Bu alanda aşağıdaki değeri belirtebilirsiniz:

       AREC: Otomatik kayıt. Remote Support'un, kullanıcının yürüttüğü destek oturumlarını otomatik olarak kaydettiğini belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       STComputers

       (İsteğe bağlı) Yalnızca Remote Access seçeneği olan Support Center siteleri için kullanılabilir. Yalnızca kullanıcı için STOptions'ta Otomatik Kayıt'ı (AREC) belirttiyseniz geçerlidir. Kullanıcının Remote Access'i kullanarak hangi bilgisayarlara uzaktan erişebileceğini belirtir. Bilgisayarlar, Site Yönetimi'nde Remote Access için tanımlı olmalıdır. Bilgisayar adlarını Site Yönetimi'nde göründükleri şekilde yazın.

         

       Bir kullanıcı hesabı için birden fazla bilgisayar belirtebilirsiniz. Birden fazla bilgisayar belirtmek için bunları boşluk olmadan virgüllerle ayırın; örneğin:

       Bilgisayar 1, Bilgisayar 2

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       TimeZone

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının bulunduğu saat dilimi için indeks numarasını belirtir.

       WebEx, bu alanı boş bırakırsanız WebEx siteniz için varsayılan saat dilimini kullanır.

       PhoneCntry

       (İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz numarayı belirtir. Sadece numara ve alt çizgi (_) karakterleri kullanın. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak 1 olur.

       PhoneLocal

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının telefon numarasını belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       PhoneCallin

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken numarayı belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       PhoneCallback

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği numarayı belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       CellCntry

       (İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz cep telefonu numarasını belirtir. Sadece numara ve alt çizgi (_) karakterleri kullanın. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak 1 olur.

       CellLocal

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının cep telefonu numarasını belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       CellCallin

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken numarayı belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       CellCallback

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği cep telefonu numarasını belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       AP1Cntry ve AP2Cntry

       (İsteğe bağlı) Başka bir ülkede yaşayan kullanıcıyı aramak için çevirdiğiniz çağrı cihazı numarasını belirtir. Sadece numara ve alt çizgi (_) karakterleri kullanın. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak 1 olur.

       AP1Local ve AP2Local

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının çağrı cihazı numarasını belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       AP1Callin ve AP2Callin

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aramak için kullanması gereken çağrı cihazı numarasını belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       AP1Callback ve AP2Callback

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği çağrı cihazı numarasını belirtir. Yalnızca numara girin. Tire veya nokta gibi noktalama işareti eklemeyin.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       Pin

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının kişisel kimlik numarasını belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       AdditionalRecordingStorage

       (İsteğe bağlı) Sitenizde ağ tabanlı kayıt dosyalarını depolaması için kullanıcıya tahsis edeceğiniz ek depolama alanının megabayt (MB) miktarını belirtir. Bu alana yalnızca sayılar yazın. Kullanıcı hesabına ek depolama alanı tahsis etmek istemezseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan değer 0 olur.

       TeleAcct1TollFree-Cntry

       TeleAcct2TollFree-Cntry

       TeleAcct3TollFree-Cntry

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1TollFree-Area

       TeleAcct2TollFree-Area

       TeleAcct3TollFree-Area

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1TollFree-Num

       TeleAcct2TollFree-Num

       TeleAcct3TollFree-Num

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1TollFree-IsTollFree

       TeleAcct2TollFree-IsTollFree

       TeleAcct3TollFree-IsTollFree

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1Toll-Cntry

       TeleAcct2Toll-Cntry

       TeleAcct3Toll-Cntry

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1Toll-Area

       TeleAcct2Toll-Area

       TeleAcct3Toll-Area

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1Toll-Num

       TeleAcct2Toll-Num

       TeleAcct3Toll-Num

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1Toll-IsTollFree

       TeleAcct2Toll-IsTollFree

       TeleAcct3Toll-IsTollFree

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1-SubAC

       TeleAcct2-SubAC

       TeleAcct3-SubAC

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1-PartAC

       TeleAcct2-PartAC

       TeleAcct3-PartAC

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct2RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

       (İsteğe bağlı) Bu alanlar, yalnızca siteniz kullanıcılara WebEx Telefon API'sı veya telekonferans hesapları seçeneği ile kişisel telekonferans hesapları sağlarsa veri içerir.

         

       Bu alanlarda veri eklemeyin veya düzenlemeyin. Kullanıcı hesabı verilerini dışa aktarırsanız bu alanlar, kullanıcının kişisel telekonferans hesaplarındaki telekonferans numaralarıyla doldurulur. Telefon sunucusu, kullanıcı Profilim sayfasını kullanarak kişisel bir telekonferans hesabı eklediğinde bu numaraları kullanıcıya sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız tüm bilgiler korunur.

       LabAdmin

       (İsteğe bağlı) Yalnızca Training Center için geçerlidir. Kullanıcının Kendiliğinden Lab (Training Center) için yönetici olup olmadığını belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       SchedulePermission

       (İsteğe bağlı) Yalnızca Meeting Center, Training Center ve Event Center siteleri için geçerlidir. Bu kullanıcının adına oturumlar planlayabilecek kullanıcıları belirtir. Yalnızca bu kullanıcıyla aynı WebEx hizmet sitesinde hesapları olan kullanıcıları belirtebilirsiniz. Bir kullanıcı belirtmek için kullanıcının e-posta adresini kullanıcının hesabında göründüğü şekilde yazın.

       Boşluk olmadan virgüllerle ayırarak birden fazla e-posta adresi belirtebilirsiniz. Örneğin: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       PCNAcc1AutoGenerate

       PCNAcc2AutoGenerate

       PCNAcc3AutoGenerate

       (İsteğe bağlı) Sistemin otomatik olarak erişim kodu oluşturup oluşturmayacağını belirtir.

       Bu alan aşağıdaki değerlerden birini içerebilir:

       • Y: Erişim kodunun otomatik olarak oluşturulacağını belirtir.

       • N: Erişim kodunun otomatik olarak oluşturulmayacağını belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak Kullanılabilir olur. PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

       PCNAcc1HostAccCode

       PCNAcc2HostAccCode

       PCNAcc3HostAccCode

       (İsteğe bağlı) Toplantı sahibi erişim kodunu belirtir.

       PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

       PCNAcc1TollFreeCallInNum

       PCNAcc2TollFreeCallInNum

       PCNAcc3TollFreeCallInNum

       (İsteğe bağlı) Ücretsiz gelen arama numarasını belirtir.

       PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

       PCNAcc1TollCallInNum

       PCNAcc2TollCallInNum

       PCNAcc3TollCallInNum

       (İsteğe bağlı) Yedek ücretli arama numarasını belirtir.

       PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

       PCNAcc1ILNum

       PCNAcc2ILNum

       PCNAcc3ILNum

       (İsteğe bağlı) PCN hesabının uluslararası gelen aramaları desteklediğini belirtir.

       PCN etkin değilse değer boş bırakılır.

       SupportCascading

       (İsteğe bağlı) İndirme bant genişliği optimizasyonunun Event Center kullanıcıları için etkin olup olmadığını belirtir. Bant genişliği optimizasyonu, trafiğin aynı alt ağdaki diğer istemcilere aktarılmasını sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak N olur.

       WebcastBasic

       (İsteğe bağlı) Event Center kullanıcılarının çevrimiçi sunumlar ve ses yayınlamasını sağlar.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       WebcastVideo

       (İsteğe bağlı) Event Center kullanıcılarının video akışı yapmasına imkan tanır.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       WebcastAdmin

       (İsteğe bağlı) Geçerli kullanıcının Web Yayını Yöneticisi mi, yoksa Sunum Yapan Kişi mi olduğunu belirtir. İşaretlenirse kullanıcı Yöneticidir.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       SupportCMR

       Salt okunur

       (İsteğe bağlı) WebEx Meeting Center Video Konferansı uygulamasının kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center).

       • 1: WebEx Meeting Center Video Konferansı uygulamasının kullanıcı tarafından kullanılabileceğini belirtir.

       • 0: WebEx Meeting Center Video Konferansı uygulamasının kullanıcı tarafından kullanılamayacağını belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak 0 olur.

       SupportPR

       (İsteğe bağlı) Kişisel Toplantı Odasının kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center).

       • 1: Kullanıcının bir Kişisel Toplantı Odasına sahip olduğunu belirtir.

       • 0: Kullanıcının bir Kişisel Toplantı Odasına sahip olmadığını belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak 0 olur.

       SupportHQV

       (İsteğe bağlı) Yüksek kaliteli videonun kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center, Event Center ve Training Center).

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak Y olur.

       SupportHDV

       (İsteğe bağlı) Yüksek çözünürlüklü videonun kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtir (yalnızca Meeting Center ve Training Center).

       Bu alanı boş bırakırsanız varsayılan olarak Y olur.

       VideoDeviceName1-5

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği video cihazının adını belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       VideoDeviceAddress1-5

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının aranmak istediği video cihazının adresini belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       DefaultVideoDeviceIndex

       (İsteğe bağlı) Kullanıcının varsayılan video cihazının indeks numarasını (1 ile 5 arası) belirtir.

       Bu alanı boş bırakırsanız değer de boş bırakılır.

       Saat Dilimleri

       Saat dilimleri, kolayca okunabilir bir formatta görüntülenir. Menü öğeleri, saat dilimlerinin DST'de (Yaz Saati) olup olmadığına bağlı olarak farklı görüntülenir. Saat dilimi menü formatı, şu formatı kullanır:

       Konum (<Time zone name> <DST label> "Saat", <GMT offset>)

       Bir saat dilimi formatı örnek olarak şu şekilde görüntülenir:

       San Francisco (Pasifik Standart Saati), GMT-08:00

       Aşağıdaki tablo, saat dilimlerini indekse göre listeler ve her saat dilimiyle ilgili ayrıntıları içerir.

       Tablo 1 Saat Dilimi İndeksi

       İndeks

       GMT

       Name

       Konum

       Standart

       DST

       0

       -12 sa

       Tarih Çizgisi

       Marshall Adaları

          

       1

       -11 sa

       Samoa

       Samoa

          

       2

       -10 sa

       Hawaii

       Honolulu

       Standart

       Yaz Saati

       3

       -9 sa

       Alaska

       Anchorage

       Standart

       Yaz Saati

       4

       -8 sa

       Pasifik

       San Francisco

       Standart

       Yaz Saati

       5

       -7 sa

       Mountain

       Arizona

          

       6

       -7 sa

       Mountain

       Denver

       Standart

       Yaz Saati

       7

       -6 sa

       Merkez

       Chicago

       Standart

       Yaz Saati

       8

       -6 sa

       Meksika Merkez

       Meksiko

       Standart

       Yaz Saati

       9

       -6 sa

       Merkez

       Saskatchewan

          

       10

       -5 sa

       G. Amerika Pasifik

       Bogota

          

       11

       -5 sa

       Doğu

       New York

       Standart

       Yaz Saati

       12

       -5 sa

       Doğu

       Indiana

       Standart

       Yaz Saati

       13

       -4 sa

       Atlantik

       Halifax

       Standart

       Yaz Saati

       14

       -4 sa

       G. Batı Amerika

       Karakas

          

       15

       -3,5 sa

       Newfoundland

       Newfoundland

       Standart

       Yaz Saati

       16

       -3 sa

       G. Doğu Amerika

       Brezilya

       Standart

       Yaz Saati

       17

       -3 sa

       G. Doğu Amerika

       Buenos Aires

          

       18

       -2 sa

       Orta Atlantik

       Orta Atlantik

       Standart

       Yaz Saati

       19

       -1 sa

       Azor Adaları

       Azor Adaları

        

       Yaz

       20

       0 sa

       Greenwich

       Kazablanka

          

       21

       0 sa

       Greenwich Ortalama

       Londra

        

       Yaz

       22

       1 sa

       Orta Avrupa

       Amsterdam

        

       Yaz

       23

       1 sa

       Orta Avrupa

       Paris

        

       Yaz

       25

       1 sa

       Orta Avrupa

       Berlin

        

       Yaz

       26

       2 sa

       Doğu Avrupa

       Atina

        

       Yaz

       28

       2 sa

       Mısır

       Kahire

       Standart

       Yaz Saati

       29

       2 sa

       Güney Afrika

       Pretoria

          

       30

       2 sa

       Doğu Avrupa

       Helsinki

        

       Yaz

       31

       2 sa

       İsrail

       Tel Aviv

       Standart

       Yaz Saati

       32

       3 sa

       Suudi Arabistan

       Riyad

          

       33

       3 sa

       Rusya

       Moskova

       Standart

       Yaz Saati

       34

       3 sa

       Nairobi

       Nairobi

          

       35

       3,5 sa

       İran

       Tahran

          

       36

       4 sa

       Arap

       Abu Dabi

          

       37

       4 sa

       Bakü

       Bakü

       Standart

       Yaz Saati

       38

       4,5 sa

       Afganistan

       Kabil

          

       39

       5 sa

       Batı Asya

       Ekaterinburg

          

       40

       5 sa

       Batı Asya

       İslamabad

          

       41

       5,5 sa

       Hindistan

       Bombay

          

       42

       5,5 sa

       Columbo

       Columbo

          

       43

       6 sa

       Orta Asya

       Almatı

          

       44

       7 sa

       Bangkok

       Bangkok

          

       45

       8 sa

       Çin

       Beijing

          

       46

       8 sa

       Batı Avustralya

       Perth

       Standart

       Yaz Saati

       47

       8 sa

       Singapur

       Singapur

          

       48

       8 sa

       Taipei

       Taipei

          

       49

       9 sa

       Japonya

       Tokyo

          

       50

       9 sa

       Kore

       Seul

          

       51

       9 sa

       Yakutsk

       Yakutsk

          

       52

       9,5 sa

       Avustralya Merkez

       Adelaide

       Standart

       Yaz Saati

       53

       9,5 sa

       Avustralya Merkez

       Darwin

          

       54

       10 sa

       Doğu Avustralya

       Brisbane

          

       55

       10 sa

       Doğu Avustralya

       Sidney

       Standart

       Yaz Saati

       56

       10 sa

       Batı Pasifik

       Guam

          

       57

       10 sa

       Tazmanya

       Hobart

       Standart

       Yaz Saati

       58

       10 sa

       Vladivostok

       Vladivostok

       Standart

       Yaz Saati

       59

       11 sa

       Orta Pasifik

       Solomon Adaları

          

       60

       12 sa

       Yeni Zelanda

       Wellington

       Standart

       Yaz Saati

       61

       12 sa

       Fiji

       Fiji

          

       130

       1 sa

       Orta Avrupa

       Stockholm

        

       Yaz

       131

       -8 sa

       Meksiko Pasifik

       Tijuana

       Standart

       Yaz Saati

       132

       -7 sa

       Meksika Dağları

       Chihuahua

       Standart

       Yaz Saati

       133

       -4,5 sa

       G. Batı Amerika

       Karakas

       Standart

       Yaz Saati

       134

       8 sa

       Malezya

       Kuala Lumpur

       Standart

       Yaz Saati

       Bu makale yararlı oldu mu?

       İlgili Makaleler

       En Son Görüntülenenler

       ×