Başlamadan önce

Komut veya Eylem Amaç

Örnek:

Örnek

Sonraki adım

Bu özellik, toplantılar, eğitim oturumları ve Etkinlikler için kullanılabilir. Events için, Toplantı sahibi etkinlikler mobil uygulamadan mevcut olmadığı için yalnızca Panel listeleri sıralama yapabilir.

1

Katılımcılar panelini açmak için bunu seçin.

2

> Yükseltilmiş tutmadan Sırala 'yı seçin

Kendilerini Başlatan katılımcılar, katılımcı listesinin en üstüne otomatik olarak taşınır ve onların kendiliğinden oluşturulduğu sırayla sıralanır.


 

Toplantı sahibi ve sunum yapan kişi listenin en üstünde kalır.