1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.comHizmetler 'e gidin , Ara 'yı seçin > Özelliklerve kurşun kaleme tıklayın .

2

Varsayılan bildirim Zamanlayıcısı dahil çağrı alma grup ayarlarından herhangi birini değiştirin. Ayrıca üyelere başka bir üyenin çağrıları hakkında nasıl bildirilmesini istediğinizi de seçebilirsiniz.