Довідкову інформацію щодо портів для брандмауера й вимоги щодо доступу див. в статті Довідкова інформація щодо портів для Cisco Webex Calling.

Вимоги щодо термінальних пристроїв

Edge Webex Calling

Щоб здійснити реєстрацію SIP або виклик, виконайте вказані далі кроки.

 • Знайдіть адресу хоста SIP-терміналу для активних хостів Edge.

 • Виконайте всі попередні умови, пов’язані з конфігурацією користувача й пристрою.

 • Щоб розпочати виявлення служби, переконайтеся, що термінальний пристрій з’єднано із загальнодоступною мережею.

 • Виконайте попередні умови початкового завантаження термінального пристрою з конфігурацією підготовки відповідно до регіону або центру обробки даних. За допомогою цієї конфігурації можна отримати відповідний суфікс імені домену для виявлення служб.

Порівняння IPv4 й IPv6

Пристрої можуть працювати в одинарному режимі або в режимі подвійного стека. Його конфігурація визначає зміни в бажаному протоколі, і ці зміни не є частиною процесу виявлення служби.

 • Режим одинарного стека: дозволяє використовувати тільки один протокол IP (наприклад, IPv4) і ігнорує інші адреси протоколів.

 • Режим подвійного стека: вибирає бажану версію IP через конфігурацію.

Клієнт розцінює пріоритет усіх бажаних адрес як нижчий (тобто бажаний), ніж для всіх адрес IP. Якщо бажаним є протокол IPv4, перш ніж здійснити спробу щодо адреси IPv6, здійснюються спроби щодо всіх адрес IPv4. Якщо жодна спроба щодо всіх адрес не виявиться вдалою, цикл почнеться знову з адреси бажаного протоколу з найменшим пріоритетом.

Мобільний клієнт, який реєструють після отримання push-сповіщення, може оптимізувати режим з огляду на попередні реєстрації.

Визначення адреси хоста за адресою DNS SRV

У файлі конфігурації термінального пристрою, отриманому під час підготовки, індикатор домену вказує на ім’я домену для виявлення межової служби доступу. Прикладом імені домену є:

wxc.edge.bcld.webex.com

З огляду на приклад термінальний пристрій, який виконує пошук DNS SRV для цього домену, може надати відповідь, подібну до такої:


# nslookup -type=srv _sips._tcp. wxc.edge.bcld.webex.com
_sips._tcp.wxc.edge.bcld.webex.com SRV 5 100 5061 sip-edge1.us-dc1.bcld.webex.com.
_sips._tcp.wxc.edge.bcld.webex.com SRV 10 105 5061 sip-edge2.us-dc1. bcld.webex.com.

У такому разі запис SRV вказує на 3 записи А.


sip-edge1.us-dc1.bcld.webex.com
sip-edge2.us-dc1.bcld.webex.com

У цьому прикладі оголошуються всі хости для зв’язку з портом 5061 із різними зваженими критеріями й пріоритетом.

Зважайте на ці вимоги щодо термінальних пристроїв.

 • Термінальний пристрій повинен використовувати _sips._tcp(комбінація служби й протоколу) як префікс для виконання пошуку DNS SRV, щоб отримати адресу хоста для ініціювання зв’язку на основі TLS.

 • Термінальний пристрій має виконати пошук DNS SRV для умов, викладених у розділі Визначення адреси хоста за адресою DNS SRV.

 • Термінальний пристрій має враховувати хост, порт, зважений критерій і пріоритет згідно з оголошенням для кожної адреси хоста. Крім того, він повинен створювати подібність хоста до порту, створюючи підключення сокета під час реєстрації SIP.

 • Специфічні для використання запису DNS SRV критерії вибору хостів на основі пріоритету й зваженого критерію наведено в RFC 2782.

Вимоги щодо SIP і мультимедіа

Вимоги

Опис

Для шифрування відкритого ключа необхідний сертифікат довіри.

Інформацію про повноваження підпису сертифікатів Webex і кореневих ЦС, які є обов’язковими на пристроях, див. в статті.

Підтримувана версія TLS для безпечного SIP

TLS 1.2

Підтримувані шифри TLS для безпечного SIP

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

Підтримувані ключі SRTP для захищених мультимедіа

AES_CM_128_HMAC_SHA1_80

Вимоги щодо безпечного SIP із mTLS (mutual TLS)

Вимоги детально описано тут.

Підписаний сертифікат необхідний для успішної авторизації та автентифікації викликів із транку. Сертифікат має відповідати описаним далі вимогам.

 • Сертифікат повинен підписати ЦС, зазначений у статті Які кореневі центри сертифікації підтримуються для здійснення викликів на платформи аудіо й відео Cisco Webex?

 • Передайте пакет довіри, зазначений у статті «Які кореневі центри сертифікації підтримуються для здійснення викликів на платформи аудіо й відео Cisco Webex?», у CUBE.

 • Сертифікат має бути дійсним завжди.

  • У підписаних сертифікатів термін дії завжди має бути дійсним.

  • У кореневих або проміжних сертифікатів термін дії має бути дійсним, і їх не має бути відкликано.

  • Щоб сертифікати могли використовувати клієнти й сервери, їх має бути підписано.

  • У сертифікатах має міститися повне ім’я домену (FQDN) як загальне ім’я або альтернативне ім’я суб’єкта в сертифікаті з FQDN, вибраним у Control Hub. Наприклад:

   • У CN або SAN сертифіката транку, налаштованого з Control Hub вашої організації зі значенням FQDN london.lgw.cisco.com:5061, має міститися значення london.lgw.cisco.com.

   • У CN або SAN сертифіката транку, налаштованого з Control Hub вашої організації зі значенням SRV london.lgw.cisco.com, має міститися значення london.lgw.cisco.com. Записи, які адреса SRV визначає в рядку (CNAME/A Record/ IP Address), є необов’язковими в SAN.

  • Можна розділити сертифікати з декількома локальними шлюзами, однак спочатку переконайтеся, що вимоги щодо FQDN задоволено.

Інформація, що не ввійшла до статті

Ця стаття не містить указану далі інформацію, пов’язану з безпекою мережі.

 • Вимоги F5 щодо ЦС і шифрів.

 • Відомості про API на основі HTTP для завантаження правил брандмауера для Webex.

 • Відомості про API для пакета довіри.

 • Вимоги щодо брандмауера й вимкнення шлюзу рівня програми (ALG).