Задаване на опции за телеконферентна връзка по подразбиране за вашия Webex сайт


Тази процедура се отнася само за Webex срещи, Webex събития и Webex обучение.

Можете да зададете опциите за аудио по подразбиране от наличните опции за вашия сайт. Тези опции се появяват като избор по подразбиране на Webex страниците за планиране, планирането на Microsoft Outlook и съветника за настройка с едно щракване.

Можете също да зададете дали потребителите могат автоматично да се присъединяват към телеконференции обратно повиквания, без да се налага да натискат "1" на своите телефонни клавиатурата. Тази опция е полезна, ако участниците пребивават в някои европейски държави, където телефонната система не може да изпраща тонове на клавиатурата.

Ако използвате опцията Webex Audio , можете да накарате Webex да възпроизвежда звук, когато участниците се присъединят към и оставят аудиоконференции.

1

Влезте в администриране на Webex сайт и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете надолу до Тон за въвеждане и излизане в телефония , след което изберете една от следните опции зауслугите:

 • Бийп: Webex възпроизвежда прост тон, когато участник се присъедини или си тръгне.
 • Име насъобщение: Webex моли всеки участник да посочи името си, докато се присъединява към събранието и след това обявява името на участника.
 • Няматон: Webex не издава звук, когато участник се присъедини или напусне.
3

За да позволите на потребителите автоматично да се присъединяват към телеконференции за обратно повикване, без да натискат "1", изберете Вкл .

4

В секцията Опции за аудио на сайта по подразбиране изберете някоя от следните опции по подразбиране:

 • Интегрирана VoIP: Изберете тази опция, за да използвате Глас по IP (VoIP), където се изпраща аудио сесия по интернет, вместо да използвате телефона.
 • Никой: Изберете тази опция, за да изключите аудиоконференциите от сайта си.
 • Уебекс телеконферентна връзка: Изберете тази опция, за да използвате телефона за аудиото за сесията. Изберете някоя от следните опции:
  • Без такса за пътна такса или тол: За да разрешите на участниците да се обадят, изберете една от тези опции, за да предоставите безплатен номер за обаждания.

  • Позволяване на телеконферентна връзка чрез глобални номера на повиквания: Изберете тази опция, за да предоставите локален телефонен номер за участниците в други държави, които да се използват, когато се обаждат в сесии на Webex. Локалните номера, които са налични, зависят от начина на конфигуриране на вашия Webex сайт. Тази опция е само за Webex събития.

  • Телеконферентна връзка заповикване: Изберете тази опция, за да поканите потребителите да присъединят сесии. Тази опция е само за Webex събития.

  • Телеконферентна връзка заповикване: Изберете тази опция, за да има webex повиквания потребители, докато се обединяват сесии. Тази опция е само за Webex събития.

 • Друга телеконферентнауслуга: Ако сте настроили друга услуга за телеконферентна връзка, която да се използва с Webex сесии, можете да изберете тази опция.

Вашите селекции определят само настройките по подразбиране. Потребителите могат да избират други опции, докато планират сесии. Някои от изброените опции може да не са налични за вашия сайт.

5

Превъртете до долната част на страницата и щракнете върху Актуализиране, за да запишете промените.

Тази процедура е само за Webex срещи, Webex събития и Webex обучение.

1

Влезте в администрирането на Webex сайт и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете надолу до Опции за планиране по подразбиране и поставете отметка или махнете отметките от следните квадратчета за опции за техническа поддръжка нааудио.

 • Незабавна помощ

 • Разрешаване на достъп на участниците до незабавна помощ

3

Щракнете върху Актуализация.


Тази процедура се отнася само за Webex срещи и Обучение на Webex.

Можете да активирате опцията за присвояване на номерата по подразбиране за всички потребители на сайта ви. Изберете двата номера по подразбиране от номерата, които са предвидени за сайта Ви.

Можете също да разрешите на хостовете на събрания и сесии да задават номерата по подразбиране за участниците.

Активирането на тези опции предоставя достъп до телеконференцията, използвайки глобални номера на повиквания по подразбиране.

1

Влезте в администриране на Webex сайт и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > аудио настройки .

2

Поставете отметка в квадратчето Присвояване на номера за обаждания по подразбиране.

3

Изберете опция за повикване от списъка вляво и изберете Добавяне.

Можете да изберете две опции от опциите, налични на сайта ви.

4

(По избор) За да зададете реда, в който опциите се появяват на сайта Ви, изберете една от опциите и я преместете нагоре или надолу.

5

Щракнете върху Запиши.


 

Ако искате да позволите на хостове да избират свои собствени номера по подразбиране, поставете отметка в квадратчето Разрешаване на потребителя да задава номера на повиквания по подразбиране в Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции .

Когато сте осигурен за сайта си, можете да включите опцията, за да позволите на участниците в събранието да получават обаждания на вътрешен телефонен номер в рамките на същия корпоративен сайт. Можете също да редактирате етикета, който се появява в диалоговия прозорец аудио конференция, когато участниците се присъединяват към аудио конференция.

1

Влезте в администриране на Webex сайт и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > опции .

2

Превъртете до секцията Опции за сайта и след това проверете разрешаване на вътрешно повикване обратно телеконференция квадратчето .

3

В полето За вътрешна опция за обратно повикване въведете описателно име или фраза, за да идентифицирате опцията за вътрешно повикване обратно.

4

Щракнете върху Актуализация.

1

Влезте в администриране на Webex сайт и отидете на конфигурация > Общи настройки на сайта > потребителски привилегии .

2

За всяка опция за телеконферентна връзка изберете от следните настройки:

 • Разреши всички
 • Забрани всички
 • Не променяй
3

Щракнете върху Изпращане.

Когато функцията за съвместна работа (CMR) hybrid е осигурена и конфигурирана за вашия сайт, участниците могат да планират и да започнат съвместни срещи с Webex и TelePresence. Участниците в Webex могат да се ангажират с участниците в TelePresence в комбинирана среща, ако тяхната телепрез обновяване на оборудването на telepresence е надстроена до най-новите версии. Участниците в Webex могат да преглеждат и споделят съдържание с участници в TelePresence.

Функцията за срещи за сътрудничество (CMR) hybrid е известна преди като Webex разрешено телепрез, или Cisco Webex OneTouch.

Преди да започнете

 • Уверете се, че е разрешена интеграцията с Инструменти за производителност на Webex в Microsoft Outlook. За CMR Hybrid тази процедура е двуетапна процедура:

  • Конфигуриране на настройките на сайта за инструменти за продуктивност.

  • Разполагане на Cisco TelePresence пакет за управление на разширението за Microsoft Exchange (TMSXE). Вижте ръководството за хибридна конфигурация на стаите за срещи на Cisco (CMR) за конфигуриране на конфигурацията на TMSXE.

   С TMSXE CMR хибрид хостове могат да използват Инструменти за Webex продуктивност, за да планират Webex -само срещи с Microsoft Outlook.


  • Интегрирането на Microsoft Outlook за Windows е единствената интеграция на инструменти за производителност, която се поддържа за CMR хибрид.

  • Функциите и облика на интеграцията на Microsoft Outlook се променя, когато CMR хибрид е разрешена. Вижте Webex и телеразграждането на outlook ръководство за потребителя , достъпно от вашата страница на справочника за webex срещи за повече информация.

 • Уверете се, че е разрешен типът на сесията Webex meetingsTelePresence за:

  • Вашият сайт

  • Нови потребители на сайта Ви

   Тази опция е активирана по подразбиране за всички нови потребителски акаунти, но можете да я забраните.

  • Всеки потребител, който хоства CMR хибридни събрания

 • Вземете предпазни мерки, за да намалите проблемите с ниската скорост на предаване по време на срещите на сайта си:

 • Разберете кои шаблони за събрания се използват за CMR Hybrid.

 • Консултирайте се с най-новата CMR Hybrid информация: Известни проблеми и ограничения за администриране на сайта.


Вижте статията за намиране на вашия Webex версия за повече информация как да намерите коя версия на Webex използвате.

1

В администриране на сайта, в навигационната лента отидете на конфигурация > общи настройки на сайта > OneTouch.

2

В секцията Опции за теленаpresence проверете Разрешаване на Cisco Webex OneTouch срещи (само заMC) .

Ако не изберете тази опция, останалите опции cmR Hybrid (OneTouch TelePresence) са замъглени.

3

В полето URL адрес на услугата за резервация на Cisco TMS въведете адреса на хоста, който разрешава връзката между Cisco TelePresence Management Suite (TMS) и центъра за данни на Cisco Webex.

Тази опция TMS е индикация, че CMR Hybrid (известен още като OneTouch 2.0) е осигурен за вашия сайт. Ако тази опция се отнася за CTSMAN, сайтът Ви все още е осигурен за OneTouch 1.0. Вижте бележките на версията на администрацията на сайта, налични от вашия webex събрания сайт за разлики между OneTouch 1.0 и OneTouch 2.0. Вижте ръководството за хибридна конфигурация на стаи за съвместна работа (CMR) за информация относно конфигурирането на TMS.

Cisco TMS отговаря за планиране на Cisco TelePresence срещи. Въведете правилния хост адрес за успешно свързване към TelePresence система.

4

Изберете дали да изпратите копие на имейла с покана до хоста на събранието.

Когато е отметнато, хостът получава два имейла, един за хоста, който включва кода за достъп на хоста и един, за да препрати към участниците в срещата. Тази опция е неотметната по подразбиране.

5

Изберете дали да показвате безплатни телефонни номера на участниците.

6

Проверете Разрешаване на telePresence трафик контрол, за да осигури най-доброто изживяване за всички потребители по време на споделяне или когато видео се показва в CMR hybrid събрание. Не премахнете отметката от тази опция, освен ако не е препоръчително да направите това от Отдела за поддръжка на клиенти на Webex.

7

Уверете се, че екранът за добре дошли в Display TelePresence е неотместен. При включена отметка, екранът за приветствие може да намали наличното пространство на екрана за показване на видео на живо (в сравнение с споделянето на екрана) на устройствата TelePresence. Активирайте тази опция само когато е важно да се показват определени подробности, като например информация за събрание, номера за повиквания и ключ за хост на събрание.

8

Под Webex VoIP и видео връзкаизберете Автоматично шифровани UDP/TCP SSL.

Тази опция позволява на Cisco TMS да се свърже през UDP с шлюз за телеконференции. Ако UDP връзката не е разрешено, Cisco TMS преминава към TCP/SSL. Не избирайте TCP SSL, освен ако не сте посъветвани да направите това от Поддръжка на клиенти на Webex.

9

Проверете Забрани hybrid VoIP, ако не искате да позволите на потребителите да се свързват с аудио чрез своите компютри. Изберете Актуализиране.